Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Seminarinvitasjon: Økologisk produksjon og omsetning i 2016

Fredag den 31. mars legger Landbruksdirektoratet fram rapporten Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2016. Rapporten gir status for produksjon og omsetning av økologiske jordbruksvarer i Norge, og noen korte trekk fra utviklingen internasjonalt.

økologisk-kantine (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Vi kjøper stadig mer økologisk mat, og omsetningen i dagligvarehandelen var rekordhøy, med nesten 2,5 mrd. kroner i fjor – en økning på nærmere 25 prosent fra 2015.

Hva er det vi kjøper mest av når vi handler økologisk?
Hvordan har utviklingen i produksjonen vært i 2016 og er norske bønder klare for å produsere mer økologisk for å dekke den økte etterspørselen? Dette får du vite når Landbruksdirektoratet legger fram rapporten Økologisk produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer.
I tillegg vil utfordringene for produksjon og omsetning bli belyst.

Program

  • Presentasjon av økorapporten, Landbruksdirektoratet
    • Produksjon av økologiske jordbruksvarer
    • Stor vekst i omsetningen
  • Landbrukets økoløft – om rekruttering av nye økobønder. Olaf Godli, Norsk bonde- og småbrukarlag
  • Grossistenes utfordringer med økt etterspørsel etter økologisk mat. Norskansvarlig Espen Gultvedt, Bama Gruppen AS

Sted: Landbruksdirektoratets lokaler i Stortingsgt. 28, Oslo.
Tid: Fredag 31. mars 2017, kl. 0930–1130

Det vil bli enkel servering.

Seminaret er gratis, men krever påmelding.

Meld deg på her!

Foto på forsiden: Arve Gladheim

Kontaktperson

Mer om temaet