Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Vi vil ha enda mer økologisk mat

Både produksjonen og salget av økologisk mat øker. Produksjonen av økologisk korn, erter og oljefrø økte med hele 22 prosent det siste året, mens omsetningen av økologiske poteter økte med over 50 prosent.

Økologisk-brød-og-nøtter (Copyright: Colourbox.com)

Salget av økologiske brød doblet seg det siste året.

 

Landbruksdirektoratets rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer viser at etterspørselen etter økologiske matvarer fortsetter å øke jevnt. Økologisk mat hadde en omsetningsøkning i dagligvarehandelen på 14 prosent i verdi i første halvår, og er nå oppe i 1,3 mrd. kroner.

Halvårsrapporten fra Landbruksdirektoratet omfatter utviklingen i avlingssesongen 2016–2017 for økologisk korn og kraftfôr og for økologisk potet, grønnsaker og frukt. I tillegg presenteres omsetningen i dagligvarehandelen i første halvår i år.

Mer økologiske grønnsaker
Produksjonen av de fleste grønnsaker økte, men andelen økologisk av total produksjon ligger stort sett under tre prosent. For eksempel er mindre enn en prosent av de norske tomatene økologiske. Derimot er 34 prosent av rapidsalaten økologisk. Variasjonene er store.

Mye økologisk mathvete
Produksjonen av korn, erter og oljefrø økte med 22 prosent sammenliknet med året før. Økningen var spesielt stor for mathvete, hvor avlingen var spesielt lav året før. Til tross for stor norsk produksjon bidro økt etterspørsel til at importen av de samme varene holdt seg høy. Nord-Trøndelag og Østfold var fylkene med størst økologisk kornproduksjon.

Gulrot selger
Gulrot er fortsatt vinneren i den økologiske grønnsakdisken, selv om salget gikk tilbake fra året før. Salgsøkningen for økologiske grønnsaker var på over ni prosent fra samme halvår i fjor, med et totalt salg på over 300 mill. kroner i første halvår 2017.
En annen stor produktkategori er økologiske brød og bakervarer. Salget av brød økte med over 100 prosent det siste halvåret. Til sammen hadde kornprodukter og bakervarer en salgsøkning på 36 prosent fra tilsvarende periode i 2016.

Du kan lese hele rapporten her.

I mars kommer Landbruksdirektoratets økologiske årsrapport for 2017, med oppdaterte tall for vekstproduksjonene, utviklingen i areal og husdyrtall og omsetning av økologiske landbruksvarer. I tillegg beskrives utviklingen i produksjon og omsetning internasjonalt. Tilskudd som utbetales for å fremme økologisk produksjon og omsetning i Norge omtales også.

Kontaktperson

Mer om temaet