Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Utviklingsprosjekt innan økologisk landbruk

Landbruksdirektoratet fordeler kvart år tilskot til prosjekt innan økologisk landbruk. Dette er ei løyving som vert gitt over Jordbruksavtalen med utgangspunkt i regjeringa sitt mål om at etterspørselen etter økologisk mat i størst mogleg grad skal dekkas med norsk økologisk produksjon.

Alle prosjekta som får tilskot er presentert i prosjektbasen. Dei er grupperte langs verdikjeda, dvs. gardbrukar, foredling/ produktutvikling, sal/ forbrukar samt ein eigen kategori for storhushald.

Etter å ha valt ein kategori i venstre marg under får du lista opp alle pågåande prosjekt, og ved å velje frå menyen i høgre marg kan du også sortere etter produktkategoriar som egg, mjølk, kjøt, grønsaker, føregangsfylker osb. Det er her også mogleg å velje avslutta prosjekt som kan gje verdfull informasjon om tema, kontaktpersonar, publikasjonar og resultat. Omtalen av prosjekta er i hovudsak basert på prosjektsamandrag i søknader og årsrapportar.

Foredling / Produktutvikling

tomater

Les mer og se prosjektene