Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økomat - produktutvikling

Nofima har en viktig rolle som en nasjonal kompetanse- og ressursaktør gjennom verdikjeden.
Prosjektets overordnede mål er å bidra til økning i bredde, volum og kvalitet av tilgjengelige økologiske matprodukter i alle omsetningsledd gjennom produktutvikling, kunnskaps- formidling, motivasjons- og stimuleringstiltak

storhusholdning

  
Nofima samarbeider med andre aktører som jobber for økt forbruk av økologisk mat, slik som DebioInfo, Debio, Oikos, Bondens marked, Matmerk, NORSØK,  

Prosjektet har fire tiltak:

1. Produktutviklingsprosjekter for matforedlingsbedrifter og storhusholdning.
2. Veiledningsbesøk hos matforedlingsbedrifter.
3. Kompetansetiltak og fagkurs for bedrifter/ storhusholdning.
4. Kommunikasjon, kontakt og kunnskapsspredning

Den ene målgruppen er bedrifter som foredler eller ønsker å foredle økologiske råvarer og produsere økologiske handelsvarer (dvs. ikke råvareproduksjon). Gjennom prosjektet vil de få økt sin kompetanse, få hjelp til produkt- og prosessutvikling, etablere nettverk og få motivasjon. Den andre målgruppen er storhusholdninger, både offentlige og private, med muligheter for vekst og volum. Prosjektet vil bidra til økt kunnskap, kontaktformidling og tiltak til utbedring av flaskehalser.

Nofima bruker egen hjemmeside for kommunikasjon samt publiserer stoff og prosjektomtale

Resultater 2019
I økomat 2019 har bedrifter fått målrettet tilgang til teoretisk og praktisk veiledning, hjelp og problemløsning, nettverksbygging basert på deres behov samt teoretisk og praktisk fagkompetanse via kurs og/eller direkte bistand i bedriftene med mulighet for prøveproduksjon i Nofimas prosesshaller.

Det har vært arrangert 6 kurs for bedrifter og storhusholdninger. Det er foretatt 11 veiledningsbesøk til foredlingsbedrifter med hjelp til å løse deres utfordringer. 11 produktutviklingsprosjekter er igangsatt og 7 prosjekter startet i 2018 er fullført.

Nofima har i Økomat 2019  jobbet med kompetanseoverføring basert på bred og næringsrettet forskning innen matforedling og gitt bedriftene ny og oppdatert kunnskap innen de forskjellige fagområdene på mat som for eksempel bærekraftig produksjon, mattrygghet, emballering og ernæring. 

Kompetanse formidles direkte gjennom de ulike prosjekttiltakene. I tillegg blir generell informasjon om prosjektet formidlet
direkte i Nofimas møter med aktører i bransjen, kundebesøk, egne nettsider og kontakt med pressen.

Nofima deltar på konferanser, seminarer og møter med økologisk landbruk på agendaen for kunnskapinnhenting og spredning
samt nettverksbygging.

Nofima samarbeider med andre aktører som jobber for økt forbruk av økologisk mat, som Debio Info/Matvalget, Debio,
Oikos, NORSØK og Matmerk samt Kompetanseneftverket lokalmat mot bedrifter som har/ønsker å legg om til økologiske
produksjon. 

Fakta

Prosjekteier Nofima
Periode 2020
Tilsagn kr 2 900 000
Kontakt isabell.lien@nofima.no
 Tel: 64970146

 

Prosjekttype

Markedsprosjekter

Produktkategori

  • Annet