Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Gårdbruker

ku-i-åker (Copyright: Colourbox.com)

Prosjekter


Agropub
Nettsida Agropub blei oppretta i 2004 med Norsk senter for økologisk l...
Jordtrøyttleik i eple (VitalEPLEJORD)
Ein barriere for auka økologisk epleproduksjon er at lite fruktbar jor...
Mer økologisk korn gjennom bedre jord- og plantehelse
Hovedmål: Økt avling av økologisk korn gjennom bedre jordhelse og redu...
Andelslandbruk i vekst - 2020
Andelslandbruk vokser frem som en viktig alternativ distribusjonskanal...
Landbrukets ØKOLØFT
Prosjektets formål er å øke den norske produksjonen av økologiske land...
Nordisk og Baltisk Kornkonferanse Kulturkorn
Målet med å arrangere konferansen er oppdatering av utprøving og fors...
Ny Øko-guide
Hovedmålet med prosjektet er å bidra til utvikling av en effektiv verd...
Opptrapping av veiledning innen økologisk landbruk
NLR skal i følge Nasjonal strategi for økologisk jordbruk ta en sterke...
REKO-ring en viktig omsetningskanal for økologisk landbruk
REKO-ringer er en ny distribusjonskanal som også kan bli en effektiv s...
Regelverksutvalget for økologisk produksjon
Prosjektet skal utrede konsekvenser av regelverket for norsk økologisk...
Regenerativ fruktdyrking
Føremålet med prosjektet er å prøva ut klimavenlege driftsmåtar i økol...
Åpen økologisk gård
Åpen økologisk gård arrangeres i hele landet i perioden fra mai til ok...
Økologisk honningproduksjon
Formålet med prosjektet er å øke produksjonen av økologisk honning, sl...
Økologisk mat innen kultur, friluftsliv og idrett
Prosjektets mål er å øke tilgjengeligheten og profileringen av økologi...
Økologisk mathvete
Prosjektet Økologisk mathvete vil gi økt kunnskap om gjødslingsstrateg...
Økologisk såkorn
Det er en vedvarende mangel på økologisk såkorn, og få sorter tilbys s...
Økopotet til industri
Prosjektet har som mål å skape en verdikjede for økologisk friterte po...
Økt kunnskap om biodynamisk landbruk
Formålet med prosjektet "Økt kunnskap om biodynamiske landbruksvarer" ...
Økt markedsinnsikt rundt bruk av eldre norsk økologisk plantegenetisk materiale
Prosjektet har som formål å bidra til økt bruk av eldre økologisk plan...

Filtrér innhold etter produktkategori