Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Gårdbruker

ku-i-åker (Copyright: Colourbox.com)

Prosjekter


Agropub
Nettsida Agropub blei oppretta i 2004 med Norsk senter for økologisk l...
Jordtrøyttleik i eple (VitalEPLEJORD)
Ein barriere for auka økologisk epleproduksjon er at lite fruktbar jor...
"Levende matjord" - 2019
Prosjekt "Levende matjord" søker å bidra til vedvarende, sunn og økend...
Andelslandbruk i vekst - 2019
Andelslandbruk vokser frem som en viktig alternativ distribusjonskanal...
Artikkelserie om økologisk landbruk
Prosjektets hovedmålsetning er å øke kunnskapen om utvalgte produksjon...
Landbrukets ØKOLØFT
Prosjektets formål er å øke den norske produksjonen av økologiske land...
Landbrukets Økologikongress 2020
Økologikongressen arrangeres på Hellerudsletta 21 og 22 januar 2020, h...
Opptrapping av veiledning innen økologisk landbruk
NLR skal i følge Nasjonal strategi for økologisk jordbruk ta en sterke...
REKO-ring en viktig omsetningskanal for økologisk landbruk
REKO-ringer er en ny distribusjonskanal som også kan bli en effektiv s...
Regelverksutvalget for økologisk produksjon
Prosjektet skal utrede konsekvenser av regelverket for norsk økologisk...
Regenerativ fruktdyrking
Føremålet med prosjektet er å prøva ut klimavenlege driftsmåtar i økol...
Vurdering av økonomi og fruktkvalitet i økologisk og integrert dyrking av norske eple- og plommesortar
Føremålet er å samanlikne produksjonen hos eple- og plommedyrkarar som...
Åpen økologisk gård
Åpen økologisk gård arrangeres i hele landet i perioden fra mai til ok...
Økologisk mathvete
Prosjektet Økologisk mathvete vil gi økt kunnskap om gjødslingsstrateg...
Økologisk såkorn
Det er en vedvarende mangel på økologisk såkorn, og få sorter tilbys s...
Økopotet til industri
Prosjektet har som mål å skape en verdikjede for økologisk friterte po...
Økt kunnskap om biodynamisk landbruk
Formålet med prosjektet "Økt kunnskap om biodynamiske landbruksvarer" ...
Økt markedsinnsikt rundt bruk av eldre norsk plantegenetisk materiale
Interessen for eldre plantesortsmateriale er økende, men kun deler av ...
Økt markedsinnsikt rundt bruk av eldre norsk økologisk plantegenetisk materiale
Prosjektet har som formål å bidra til økt bruk av eldre økologisk plan...
Økt produksjon av økologisk melk i Nord-Norge
Målet med prosjektet er å sikre råstofftilgang, øke anvendelsesgraden ...

Filtrér innhold etter produktkategori