Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økologisk honningproduksjon

Formålet med prosjektet er å øke produksjonen av økologisk honning, slik at etterspørselen kan dekkes av norsk produksjon så langt det er mulig.

Bie på solsikke.  (Copyright: Colourbox.com)

Forholdene for økologisk honningproduksjon i Norge er tilstede i store deler av landet, og gjennom dette prosjektet ønsker man å analysere hvorfor ikke flere birøktere går over til økologisk produksjon. Man ønsker videre å se om det er mulig å forenkle dokumentasjonskravene som er spesielt for økologisk produksjon, uten at dette går ut over sikkerheten, og man ønsker å påvirke lønnsomheten for disse produsentene på ulike måter.

.Prosjektet har 5 delmål/ tiltak:

-Undersøke hvorfor birøktere ikke velger økologisk honningproduksjon, men fortsetter å drive konvensjonelt. -Påvirke til større prisdifferanse i markedet mellom økologisk og konvensjonell honning for økt lønnsomhet.  -Salg av honning via nettet der bl.a. økologiske honningprodusenter kan tilby sin honning. -Forenkle arbeidet med å oppfylle dokumentasjonskravene til økologisk birøkt.   -Sikre tilgang til økologiske innsatsfaktorer som økologisk sukker. -Informere om økologisk birøkt til medlemmer og forbrukere. Informasjon om økologisk birøkt og honningproduksjon er en vesentlig  del av prosjektet.

I  2019 har prosjekteier gjennomført og implementert flere tiltak og aktiviteter, organisert rundt delmålene:
En spørreundersøkelse utført i samarbeid med Økologisk Norge viste de forskjellige årsakene  som birøktere og bønder synes er avgjørende for å produsere økologisk eller ikke. Disse inkluderer utfordringer med økonomien, komplisert regelverk, tilgang til innsatsfaktorer og kunnskap. En øko-konferanse med ca. 40 deltagere ble holdt for å diskutere disse utfordringene og utveksle erfaringer, bla.prisen på honning. Det har vært fokus på å omsette honning direkte fra produsent til forbruker gjennom Bondens marked, Reko-ringer, osv. Forenklede dokumentasjonskrav er drøftet med relevante aktører for økologisk regelverk som Debio og Mattilsynet. Viktig informasjon ble systematisert og publisert på Norges Birøkterlag sin hjemmeside. Bidra til sikker tilgang til økologisk sukker og voks er drøftet med Honningcentralen for å samle informasjon om temaet.


Resultatene av prosjektet og generell informasjon om økologisk birøkt ble formidlet i form av artikler i Birøkteren, på kurs, på fagmøter med birøktere, samt på hjemmesiden og i sosiale medier. 

Prosjektfakta

                      

ProsjekteierNorges Birøkterlag
Periode2019-2021 
Tilsagn

2019: kr 180 000
2020-2021: kr 217 000

AdresseKløfta; Akershus
Epost/ telefon:     luis.cadahia-lorenzo@norbi.no  
476 96 175 

Lenker

www.norbi.no

http://www.norges-birokterlag.no/okologiskbirokt.cfm

Prosjekttype

Veiledningsprosjekter for primærprodusenter

Produktkategori

  • Annet