Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økologisk såkorn

Det er en vedvarende mangel på økologisk såkorn, og få sorter tilbys som økologisk vare. Målet med prosjektet Økologisk såkorn er bedre kvalitet og større mangfold i økologisk såkornproduksjon.

Korn mot blå himmel

Prosjektets målgruppe er økologiske korndyrkere og deres rådgivere. Prosjektet vil arbeide med kunnskapsspredning rundt såkornproduksjon, kvalitetstesting og distribusjon.

 

De viktigste tiltakene i prosjektet er å:

 1) utarbeide en dyrkingsveileder for hvordan sikre friskt såkorn av god kvalitet
 
2) legge til rette for næringsutvikling ved å formidle informasjon om regelverket og hvilke muligheter som finnes for å øke mangfoldet av kornsorter, og for distribusjon av såkorn i mindre skala  
 3) gjennomføre feltforsøk for å utvikle kunnskap om hvordan aktivt utvalg i felt og av såkorn vil påvirke moderne norske kornpopulasjoner.

Prosjektgruppa vil dra nytte av nettverket av korndyrkere, rådgivere, foredlere, mølleindustri, såvareforretninger og offentlige myndigheter som er opparbeidet i prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO, NORSØK, Graminor, NLR og Gullimunn AS.        

EierNIBIO Tingvoll
Planlagt periode2019-2021 

Tilsagn 2019

Tilsagn 2020-2021

kr: 900 000 

 

kr 2 000 000

Prosjektleder  Randi B. Frøseth
E-postrandi.froseth@nibio.no

 

Prosjekttype

Veiledningsprosjekter for primærprodusenter

Produktkategori

  • Korn