Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt markedsinnsikt rundt bruk av eldre norsk økologisk plantegenetisk materiale

Prosjektet har som formål å bidra til økt bruk av eldre økologisk plantegenetisk materiale i ulike deler av verdikjeden innenfor mat og landbruk. Målgruppene er markedsaktører som har ønske om å bevare og/eller har interesse for å ta i bruk eldre økologisk plantegenetisk materiale:
- Potensielle kjøpere av grønnsaker, korn og melblandinger, slik som dagligvarekjeder, restauranter, møller, bakerier, nisjebutikker etc.
- Potensielle kjøpere av såvare eller plantemateriale av eldre sorter, slik som småskalaprodusenter, andelslandbruksgårder, hagesentre, såvareprodusenter, såvareleverandører etc.

Havre foto LMD (Copyright: Landbruks-og matdepartementet)

Arbeidet vil deles i to faser. Målet for fase en er å øke Norsk Bruksgenbank SA sin innsikt i markedsbehov og etterspørsel i ulike deler av verdikjeden, for økt produksjon og salg av eldre økologisk plantegenetisk materiale. Delmålene er:

1. Få oversikt over interesse og bruk av eldre økologisk plantegenetisk materiale i ulike deler av verdikjeden                                         2. Få oversikt over informasjon knyttet til de ulike sortene som er tilknyttet Norsk Bruksgenbank SA                                                       3. Definere hvilken rolle varemerket Plantearven kan ha.                                                                                                                          4. Identifisere viktige områder/aktiviteter for videre arbeid med markedet.                                                                                                5. Gjennomføre markvandring hos medeierne i Norsk Bruksgenbank SA med fokus på eldre økologisk plantegenetisk materiale.

Prosjektet forventes å resultere i et forslag til interessenter som kan være relevante for en eller flere markedssegmenter, en sammenfattet rapport på arbeidet i prosjektet, økt bevissthet og interesse om viktigheten av bevaring gjennom bruk etter fremvisning og formidling på markvandringene, samt et forslag til plan for videre arbeid med markedet.

Prosjektet har økt prosjekteiers markedsinnsikt og etterspørsel rundt bruk av eldre norsk økologisk plantegenetisk materiale. Dette gjelder særlig nisjemarkeder for grønnsaker og korn, samt at det er potensiale for vekst i disse. Prosjekteier har kartlagt de viktigste faktorene som kan bidra til økt produksjon og salg i hele verdikjeden.

ProsjekteierNorges Vel 
Periode2019
Tilsagnkr 300 000
Prosjektleder Henriette Vivestad
E.-post Henriette.vivestad@norgesvel.no

Prosjekttype

Markedsprosjekter