Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordlappen Trinn 2

Jordlappen Trinn 2 er et kurs for rådgivere i helhetlig jordvurdering. Rådgivere vil med økt kunnskap om jordbiologi og jordstruktur kunne gi bedre økologisk tilpasset rådgivnIng for både økologiske og konvensjonelle bønder.

Jordprofil fra spadeprøve, Jordlappen september 2017 (Copyright: Reidun Pommeresche)

Jordlappen trinn 2, bygger på Jordlappen trinn1 som var et kurs som gikk høsten 2015 og 2016 og var eid av Debio. Kursdeltagerne fikk her økt sin kunnskap om jordstruktur, jordart, moldinnhold, omdanning av planterester, jordpakking, vanninfiltrasjon, plantevekst, rotutvikling, biologisk nitrogenbinding og meitemark. I trinn 2 bygger man videre på disse  indikatorene, men går i tillegg i dybden og skal for eksempel lære mer om hvordan planter og jordlevende organismer sammen bidrar til aggregatdannelse. Prosjektet er et samarbeid mellom NORSØK, Norsk landbruksrådgivning og foregangsfylke "Levende matjord".  Med økt kunnskap og forbedret praksis kan produsentene forbedre jordfruktbarheten og oppnå høyere avlinger med en lavere klima- og miljøbelastning. I prosjektet skal det gjennomføres et tredagers kurs (Jordlappen trinn 1 og 2), samt at det skal publiseres tre temaark og to fagartikler.   

EierNORSØK
Periode2018
Tilskudd kr 360 000
Prosjektleder Reidun Pommersche 
Kontakt

reidun.pommeresche@norsok.no
Tel: 404 81 526
www.agropub.no

 

Prosjekttype

Veiledningsprosjekter for primærprodusenter