Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbrukets ØKOLØFT

Prosjektets formål er å øke den norske produksjonen av økologiske landbruksvarer gjennom bredt samarbeid om ulike tiltak mellom sentrale aktører i landbruket. Dette skal oppnås ved å formidle kunnskap, inspirere og rekruttere nye produsenter til økologisk drift.

Rødkløver i eng (Copyright: Colourbox.com)

Det er en målsetning å dekke opp økt etterspørsel etter økologiske produkter med norskproduserte økologiske varer. Målgruppen for prosjektet er både produsenter som ønsker å legge om konvensjonell drift til økologisk produksjon, og produsenter som står i fare for å legge ned den økologiske produksjonen. 

Prosjektet skal gjennomføres i et forpliktende samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk landbruksrådgiving (NLR), Debio, DebioInfo AS, Fylkesmannen og Økologisk Norge. I samarbeidet skal det hentes ut gjensidig forsterkende effekter av eksisterende arbeid, innsatsen skal intensiveres og alle partnerne vil stå samlet bak alle budskap og aktiviteter i prosjektet.

Aktiviteter i 2020
Landbrukets Økoløft vektlegger skolering og nettverksbygging for inspirasjonsbøndene slik at de blir godt rustet til å holde foredrag. Målet er å sende inspirasjonsbøndene på minst 35 foredrag. Det planlegges for å arrangere syv åpne møter lokalt/ regionalt for motivasjon og veiledning innen ulike økologiske produksjoner. Møtene arrangeres i samarbeid med markedsaktørene (samvirke, dagligvare, grossister).  Prosjektet skal også utarbeide åtte nye kortfilmer fra gårdene til utvalgte inspirasjonsbønder.

I 2020 vil prosjektet jobbe med et nye tiltak rettet mot markedet. Det planlegges markedsmøte for markedsaktører i dagligvarebransjen, som vil være foredrag/ møter med ulike kjeder og butikker som ønsker mer informasjon om økologisk produksjon og mat. Det vil også være aktuelt å se på tiltak som kan bidra til økt økosalg, som f.eks. plassering i butikk og skolering og motivasjon for butikkansatte.  «Inspirasjonsbutikker» som er gode på salg av økologiske varer vil trekkes frem. Det vil være aktuelt å samarbeide med prosjektet «Økodemo i butikk» som over lang tid har jobbet med markedsrettede tiltak i dagligvarebutikker.

Prosjektet vil også invitere seg selv til møter som dagligvarebransjen allerede har, for å bidra med inspirasjon og kunnskap der dette er ønskelig.

Prosjektet startet i 2016. I løpet av året skal prosjektet foreta en evaluering i samarbeid med AgriAnalyse. Også erfaringer med det markedsrettede arbeidet i regi av prosjektet skal vurderes i 2020.

Prosjektfakta

Eier

Økologisk Norge m/ flere

Periode

2016-2020

Tilsagn

2016-17
2018
2019
2020

 

 

Kr 4 995 000
kr 2 913 500
kr 2 800 000
kr 3 200 000

 

 

 

Prosjektledere


Marte Guttulsrød

Epost/telefon:


marte@okologisknorge.no
994 79 170

Lenker

Produktkategori

  • Korn
  • Frukt
  • Grønt
  • Egg
  • Melk
  • Kjøtt
  • Annet