Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mer økologisk korn gjennom bedre jord- og plantehelse

Hovedmål: Økt avling av økologisk korn gjennom bedre jordhelse og reduksjon av sjukdommer som smitter fra såkorn, planterester og jord.

Delmål:
1.Utvikle kunnskap om effekt av organisk innhold i jord og bruk av underkulturer/grønngjødsel på sjukdomsutvikling hos kornplanter. 2. Formidle kunnskap om sammenheng mellom jord- og plantehelse.3.Utvikle en veileder for å forbedre jord- og plantehelse under økologiske dyrkingsforhold. 4 Utvide nettverket mellom produsenter, rådgivere, forskere og myndigheter for å formidle og anvende kunnskap om bedre jord- og plantehelse innen økologisk og konvensjonell korndyrking og øke bruk av bærekraftige tiltak mot sjukdommer uten bruk av kjemiske plantevernmidler i Norge.

Åkerlandskap (Copyright: Erling Fløistad / NIBIO)

Den viktigste målgruppen er økologiske korndyrkere og deres rådgivere. Offentlige forvaltningsenheter/myndigheter, kornkjøpere og resten av verdikjeden for korn til og med forbrukerne vil tilhøre interessegruppen. Prosjektets resultater vil være av nytte direkte for bonden, som ønsker råd om økologiske tiltak mot kornsjukdommer og valg av dyrkingstiltak som tar vare på god jordhelse. Reduksjon av sjukdomsangrep kan føre til betydelig avlingsøking og dermed bedre dekning av det nasjonale behovet for økologiske kornbaserte matvarer.

Forventede resultater:

  • Utvalg av flere økologiske dyrkingssystemer som forbedrer jord- og plantehelse
  • Økt kunnskap om sammenheng mellom organisk materiale i jord og reduksjon av plantesjukdommer
  • Økt kunnskap om effekt av undervekster og grønngjødsling på kornsjukdommer
  • Mindre angrep av sjukdommer som smitter fra såkorn, planterester og jord innen økologisk korndyrking
  • Økt avling i økologisk korndyrking og bedre økonomi til bonden

Prosjektfakta

Prosjekteier

 NIBIO

Periode

2020-2022

Tilsagn

2 935 000

Adresse

Oslo/ hele landet

Prosjektleder

Andrea Ficke

Epost/telefon:

andrea.ficke@nibio.no

924 31 557

Prosjekttype

Ny økoguide

Produktkategori

  • Korn