Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nordisk og Baltisk Kornkonferanse Kulturkorn

Målet med å arrangere konferansen er oppdatering av utprøving og forskning knyttet til økologisk dyrking av kulturkorn og bevaringsverdige kornsorter i Norden,samt utveksle erfaringer omkring bruk i lys av kulturhistorie, utvikling og tilgang på såvare, dyrking, produktutvikling, foredling (også småskala utstyr for foredling),distribusjon og markedsutvikling.

Videre er målet å spre informasjon til potensielle brukere om arbeidet som gjøres og produkter som kommer på markedet basert på utprøving, erfaring og forskning.

Målet i 2020 er også å inkludere de baltiske landene.

Havreåker (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Kornkonferansen vil arrangeres hos Norges Vel på Hellerud Gård. Der skal det etableres et stort demofelt for arter og sorter av korn egnet for økologisk dyrking. Deltakere på konferansen vil være aktive håndverksbakere og aktører opptatt av økologisk kornmangfold.En av dagene er organisert som en rundtur med besøk hos ulike markedsaktører som bidrar med lokal verdiskaping basert på økologisk kornråvare.
 

Arrangementet forventes å stimulere:

  • økologisk sortsforedling
  • større mangfold hva gjelder tilgang til økologisk såvare
  • økt og mangfoldig økologisk kornproduksjon,
  • produktutvikling av nye økologiske produkter
  • økt verdiskaping i økologiske markeder

Prosjekteier

Økologisk Spesialkorn

Periode

2020

Tilsagn

 250 000

Adresse

Oslo/ hele landet

Prosjektleder

 Anders Næss

Epost/telefon:

Anders Naess <ande-nae@online.no>  47 95759765