Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Agropub

Nettsida Agropub blei oppretta i 2004 med Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) som eier. Agropub er en allsidig nettside med vekt på grundig informasjon om plantekulturer og husdyrproduksjoner innen økologisk landbruk under norske forhold.

Prosjektets formål er å utvide og styrke den nettbaserte kunnskapsbasen om økologisk landbruk og mat på Agropub. Hoveddelen vil være skriving og publisering av nytt stoff om økologisk landbruk, f. eks. innenfor husdyrvelferd, økonomi, hagebruk, miljø, storhusholdning

Agropub

Resultater i 2018

På bakgrunn av faglige innspill som er innhentet, har hoveddelen av prosjektet bestått i skriving og publisering av stoff. Det er lagt inn rundt 70 nye artikler i prosjektperioden. I tillegg er flere artikler oppdatert, særlig stoff om økonomiske forhold som blir endret årlig, som produsentpriser, tilskudd og kontrollgebyr. Blant de nye artiklene er det reportasjer fra produsenter, foretak og institusjoner som redaksjonen besøkte på Østlandet. Det har også vært lagt vekt på å supplere eldre artikler med nye lenker og litteraturhenvisninger slik at stoffet er mer oppdatert og utfyllende. Foruten nettsida i seg sjøl, har informasjon om nytt stoff blitt formidlet gjennom utgivelse av elektroniske nyhetsbrev, deling gjennom sosiale medier, bl.a. egen Facebook-side. Matmerk deler i etterkant enkelte av artiklene på okologisk.no og egen Facebook-side.

Fakta

EierNorsk senter for Ø landbruk
Periode 2018
innvilgning totalt:kr 200 000
ProsjektlederGrete Lene Serikstad
Kontakt

Grelte.Lene@norsok.no

www.agropub.no  

 

Prosjekttype

Veiledningsprosjekter for primærprodusenter

Produktkategori

  • Korn
  • Frukt
  • Grønt
  • Egg
  • Melk
  • Kjøtt
  • Annet