Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Opptrapping av veiledning innen økologisk landbruk

NLR skal i følge Nasjonal strategi for økologisk jordbruk ta en sterkere rolle med koordinering av faglige nettverk og som faglig pådriver innen økologisk jordbruk. Jordbruksoppgjøret 2018 peker på NLR og NORSØK som viktige aktører for videreføring av foregangsfylkenes oppgaver.

Økologisk rådgivning i Nord-Trøndelag (Copyright: Elin H. Sikkeland)

De fire foregangsfylkene for melk og kjøtt, korn, grønnsaker (ink potet og veksthus) og frukt og bær hadde siste prosjektår i 2018, mens foregangsfylke jord har sitt siste år i 2019.

Overordna mål i prosjektet er å utvikle faglige nettverk over hele landet, og å øke økologisk landbruksproduksjon tilpasset det norske markedet. Dette vil gjelde både volumproduksjon til de store markedsaktørene og småskalaproduksjon for lokal omsetning. Målgruppen for prosjektet er primært produsenter, både økologiske og konvensjonelle. Arbeid med produksjonsfaglige problemstillinger som bidrar til økt produktkvalitet og økt avlingsnivå vil være sentralt. Gjennom økt innsats i de to organisasjonene både innen kompetanseutvikling, formidling og rådgiving skal NORSØK og NLR bidra til at produsenter får forutsetninger for å lykkes med økologisk produksjon. Prosjektet skal også bidra til at delløsninger fra økologisk landbruk kan tas i bruk blant konvensjonelle produsenter. Innen fagområdet jord skal arbeidet rettes både mot økologiske og konvensjonelle produsenter og ses i sammenheng med klima og miljøproblematikk. Videreutvikling og økt satsing på jord både blant økologiske og konvensjonelle bønder og veiledere vil være sentralt i prosjektet.

Tiltak:
1. Organisering og samordning av økosatsingen mellom NLR og NORSØK.
2. Nasjonal spisskompetanse med utvikling av nettverk av fagressurser
3. Kompetanseutvikling  for konvensjonelle og økologiske rådgivere i NLR
4. Utarbeiding av kursmateriell og kursopplegg
5. Rådgivningtilbud om klima og bærekraft til Økomelkprodusenter et samarbeid med Tine
6. Forsøks- og FoU arbeid i samarbeid med andre FoU miljøer, med forankring i produsentmiljøet.
7. Møter mellom representanter fra produsenter og markedsaktører.
8. Markdager knyttet til forsøks- og demonstrasjonsfelt vil bli gjennomført i et økt antall.
9. Informasjon og formidling av fagstoff (NORSØK)
10. Jord- økt satsing i 2020

 

EierNorsk Landbruksrådgivning og Norsk Senter for Økologisk Landbruk
Periode 2019 - 2021
Tilsagn

2019: kr 7 000 000       
2020: kr 8 700 000

Prosjektleder Kjersti Berge og Grete Lene Serikstad
E-postkjersti.berge@nlr.no
g
rete.lene.serikstad@norsok.no

 

Prosjekttype

Veiledningsprosjekter for primærprodusenter

Produktkategori

  • Korn
  • Frukt
  • Grønt
  • Egg
  • Melk
  • Kjøtt
  • Annet