Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverksutvalget for økologisk produksjon

Prosjektet skal utrede konsekvenser av regelverket for norsk økologisk produksjon og foreslå løsninger.

Noterer foran pc (Copyright: Colourbox.com)

Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU), ble nedsatt av Landbruks- og matdepartementet i 2008 som et fagråd for Mattilsynet, og har siden 2010 gjennomført utredninger med støtte fra landbruksdirektoratet.

Utvalget er bredt sammensatt av organisasjoner med nær tilknytning til norsk økologisk landbruk og mat.   

Følgende organisasjoner har medlemsstatus i RVU i 2020:
Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Biologisk-dynamisk forening, Debio, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Økologisk Norge, Norsk Landbrukssamvirke og Nofima AS. Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet har observasjonsstatus.  

Mandatet er å vurdere økologiregelverket i forhold til norske driftsforhold og rammebetingelser, og identifisere og vurdere mulighetene for forenklinger og tilpasninger til norske behov. RVU skal sette i gang utredninger på tema innen økologisk produksjon på eget initiativ eller på oppdrag fra myndighetene. Aktuelle utredningsspørsmål blir satt ut til aktuelle kompetansemiljø. EU har vedtatt ny økologiforordning 2018/848, som blir gjeldende fra 1. januar 2021, og det vil i den forbindelse være behov for å kartlegge ulike problemstillinger nærmere.

RVU har to årlige møter.

Det er i 2019 gjennomført to møter,  og mellom møtene ble det informert om pågående arbeid i EU med regelverk.

RVU har i 2019 foretatt følgende utredninger:

Undersøkelse oppbinding av kyr hos produsenter med økologiske kyr, Debio 

Utredning  rengjøring og desinfeksjon i økologisk produksjon, Debio  

Status for bruk av formeringsmateriale i økologisk landbruk i Norge, NORSØK

Utredning utfasing konvensjonelle dyr, NORSØK

 

Prosjektfakta

 

ProsjekteierRegelverksutvalget for økologisk produksjon
Periode2010-
Tilsagn

2016: kr 230 000
2017: kr 230 000 2018: kr 230 000      2019: kr 280 000
2020: kr 280 000

Kontakt

DEBIO v/Gerald Altena
Mattilsynet v/ Monica Stubberud

Epost/ telefon

gerald@debio.no
415 35 150
mowst@mattilsynet.no
64 94 43 58

 

Lenker - publisering

Mattilsynet -  RVU og utredninger

 

Prosjekttype

Veiledningsprosjekter for primærprodusenter

Produktkategori

  • Annet