Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

REKO-ring en viktig omsetningskanal for økologisk landbruk

REKO-ringer er en ny distribusjonskanal som også kan bli en effektiv salgskanal for lokale og økologiske produkter. Prosjektet skal bidra til dette ved å samle og formidle kunnskap og erfaringer.

REKOring  (Copyright: Rebekka Bond Norsk Bonde- og Småbrukarlaget)

En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter selv annonserer varer i en felles Facebook-gruppe. Kundene forhåndsbestiller varer via Facebook-gruppen. Bestilte varer leveres ut til kunder til oppsatt tid på et fast sted. Gjennom REKO-ringer blir lokalmat lettere tilgjengelig for forbrukerne, og produsenten får en effektiv omsetning. REKO-ring ble først etablert i Finland i 2012. Den første norske REKO-ringen ble etablert november 2017. I september 2018 er det ca. 30 aktive REKO-ringer, samt flere nye ringer som planlegger oppstart i løpet høsten.

Prosjektet mål er å dokumentere omfang, utfordringer og andre erfaringer, og med den bakgrunn formidle hvordan REKO-ringer kan bli en viktig omsetnings- og kommunikasjonskanal for økologisk mat. I 2020 er det et mål å lage en forbrukerrettet brosjyre med informasjon om REKO-ring som omsetningskanal, samt arrangere en landsdekkende sluttkonferanse om REKO-ring i Norge. Økologisk Norge bidrar med sin erfaring både med å lage brosjyre og i sluttkonferansen. 

EierTelemarksforsking
Periode    2019-2020
Tilsagn

2019: kr 350 000
2020: kr 435 000

Prosjekt- lederKristine Hvitsand
KontaktHvitsand@tmforsk.no

 

Publisering

Rapport om REKO-ringer

Prosjekttype

Markedsprosjekter

Produktkategori

  • Korn
  • Frukt
  • Grønt
  • Egg
  • Melk
  • Kjøtt
  • Annet