Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utforming av uteareal for økologisk fjørfe

I prosjektet har de utviklet driftssystemer som skal bedre velferden hos økologisk fjørfe, samtidig som øko-hønenes lovpålagte uteareal også nyttes til produksjon av økologisk frukt, bær eller grønnsaker.

Erik Sørli, økologisk eggprodusent i Skjeberg, Østfold (Copyright: Torbjørn Krsitiansen FM Østfold)

Økologiske verpehøns har et minstekrav på tilgjengelig uteareal på 4 m2 / høne. Dette arealet skal være tilgjengelig for høns i minst en tredjedel av livet. Krav om uteareal er i tillegg til krav om dagslys og normal døgnrytme, et godt argument for å profilere de dyreetiske fordelene ved økologisk eggproduksjon.

Høns er opprinnelig jungeldyr. De trives ikke på åpne plasser uten noen form for beskyttelse. Å verne seg mot rovdyr er så sentralt for overlevelse, at det kan hindre dem i å benytte utearealet. For at luftegården skal ivareta hønsenes fysiske og etologiske behov, bør den tilby skygge, le, beiteplanter, frø, frukter og insekter, vern mot rovdyr ved å ha trær som de kan vagle seg på, og god nok plass til å unngå konfrontasjoner med andre høns. Denne muligheten til variasjon gir hønene økt sysselsetting og trygghet, og bidrar dermed til å redusere kannibalisme og andre atferdsrelaterte påkjenninger.

Økologiske eggprodusenter i våre naboland har både frukttrær og bærbusker i utearealet, noe som også bidrar til en produksjon av økologisk frukt og bær. Frukttrær og bærbusker gjør i tillegg arealet mer attraktivt for hønene. For å høste erfaringer med utforming av hønsegården under norske forhold, ble den økologiske eggprodusenten Erik Sørli delaktig i prosjektet. Planlegging og beplantning av utearealet til Sørlis 7500 verpehøner, startet høsten 2009. Til sammen ble det plantet 200 eple-, plomme- og pæretrær. Det gjenstår å se hvordan hønene tar i bruk utearealet ettersom trærne vokser til.

Våren 2010 ble det satt jordskokk på en del av arealet hos Sørli. Jordskokken vokste raskt opp om våren, og ga dermed ly til hønene. Ulike vekster som bærbusker, asparges og rabarbra kan også være til nytte i hønsegården.

Beplantningen skal bidra til å lage skyggefulle felt i hele området, slik at hønsene blir motivert til å bruke hele utearealet. Å lokke hønsene utover et større område, motvirker både slitasje, smittefare og opphopning av gjødsel. God drenering og rett bunndekke nærmest hønsehuset, skal forhindre avrenning av fosfor og nitrogen. For å unngå overbeiting og for stor slitasje, må utearealet ha minst to skifter.

Fylkesmannen har i samarbeid med Landbruksrådgivingen SørØst og Norsk Fjørfelag laget en veileder for utformingen av hønsegården for økologisk fjørfe, som kan bestilles fra fylkesmannen i Østfold.

Prosjektfakta

                                                                                     

Prosjekteier  Fylkesmannen i Østfold
Periode 2009-2011
Tilsagn 2009: kr 97 500
2010: kr 57 000
2011: kr 48 500
adresse Moss og Skjeberg, Østfold
Kontakt Torbjørn Kristiansen
tkr@fmos.no / 69247563

  

Lenker

Fylkesnytt Østfold

Prosjekttype

Veiledningsprosjekter for primærprodusenter

Produktkategori

  • Frukt
  • Egg