Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Salg / Forbruker

syltetøy (Copyright: Colourbox.com)

Prosjekter


Mer økologisk korn gjennom bedre jord- og plantehelse
Hovedmål: Økt avling av økologisk korn gjennom bedre jordhelse og redu...
Økt salg av økologiske produkter
«Dagligvarehandelen» er en uavhengig ukeavis som når ut til hele dagl...
Andelslandbruk i vekst - 2020
Andelslandbruk vokser frem som en viktig alternativ distribusjonskanal...
Geitmyra – økologisk til enda flere
I 2019 styrket Geitmyra Matkultursenter sin rolle nasjonalt, i Oslo o...
Matvalget
Debio Info har ved Matvalget siden 2015 utarbeidet en metodikk og utda...
Nordisk og Baltisk Kornkonferanse Kulturkorn
Målet med å arrangere konferansen er oppdatering av utprøving og fors...
Ny Øko-guide
Hovedmålet med prosjektet er å bidra til utvikling av en effektiv verd...
Pilotprosjekt for omsetning av lokalprodusert økologisk frukt i COOP Nordvest
Hensikten med dette pilotprosjektet er å undersøke potensialet for økt...
REKO-ring en viktig omsetningskanal for økologisk landbruk
REKO-ringer er en ny distribusjonskanal som også kan bli en effektiv s...
Ren Mat - Forbrukermagasin om økologisk mat
Ren Mat utgis av Økologisk Norge, og er det eneste magasinet i landet ...
«Grønn parallell» for å styrke produksjon og omsetting av lokale økologiske grønnsaker
Prosjektet mål er å styrke norsk økologisk grønnsaksproduksjon og forb...
Åpen økologisk gård
Åpen økologisk gård arrangeres i hele landet i perioden fra mai til ok...
ØKOUKA
ØKOUKA arrangeres hver høst i alle landsdeler. Prosjektets formål er ...
Økologisk mat innen kultur, friluftsliv og idrett
Prosjektets mål er å øke tilgjengeligheten og profileringen av økologi...
Økt kunnskap om biodynamisk landbruk
Formålet med prosjektet "Økt kunnskap om biodynamiske landbruksvarer" ...
Økt markedsinnsikt rundt bruk av eldre norsk økologisk plantegenetisk materiale
Prosjektet har som formål å bidra til økt bruk av eldre økologisk plan...

Filtrér innhold etter produktkategori