Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

ØKOUKA

ØKOUKA arrangeres hver høst i alle landsdeler. Prosjektets formål er å bidra til økt omsetning av økologiske produkter og styrke det økologiske landbruket gjennom omdømmebygging, kunnskapsheving og nettverksutvikling. ØKOUKA skal tilrettelegge for økt kunnskap og bevissthet hos forbrukere og gi et tettere bånd mellom produksjon og marked.Det kan bidra til økt interesse og bevissthet hos forbrukere samt økt omsetning og næringsgrunnlag for norsk landbruk.
Tiltakene er å koordinere videreutvikling og gjennomføring av ØKOUKA nasjonalt, gjennomføring av nasjonal kampanje med felles budskap og lokalt tilpassede arrangementer, samt å koordinere, videreutvikle og gjennomføre ØKOUKA Oslo i 2018.

okouka_slogan_color-liten

ØKOUKA samler og koordinerer aktiviteter fra en rekke ulike organisasjoner og aktører med økologi og norske matspesialiteter i fokus. ØKOUKA legger til rette for økt kunnskap og bevissthet hos forbrukere ved å formidle informasjon om økologisk og biodynamisk landbruk og mat. Det er et mål å bidra til økt interesse og etterspørsel etter norske økologiske landbruksprodukter, og slik bidra til omsetning og økt næringsgrunnlag for det norske landbruket.

I løpet av en ukes tid på høsten bidrar ØKOUKA med informasjon og kunnskap om økologisk landbruk til forbrukere i alle aldere og samfunnsgrupper, kokker og aktører i storhusholdning, dagligvaremarkedet m.fl., bønder, organisasjoner, politikere, journalister og offentlige aktører som målgrupper. Gjennom å koordinere og samle aktiviteter og tiltak over en hel uke bidrar prosjektet til å sette økologi på dagsorden i større grad enn dersom tiltakene hadde blitt gjennomført til ulike tidspunkt. I ØKOUKA gjennomføres det blant annet debatter, seminarer, ulike typer kurs, filmvisninger,, gårdsbesøk, torgsalg og matopplevelser.

Prosjektet har en styringsgruppe bestående av 12 organisasjoner som jobber med jordbruk, miljø og mat.

Resultater i 2018

Som planlagt ble ØKOUKA gjennomført i september/oktober 14 steder i landet, inkludert Oslo, og en nasjonal kampanje ble gjennomført. Nasjonalt møte ga grunnlag for samarbeid og felles verktøy.

Til sammen er det registrert ca 250 arrangementer på nettsiden, en økning fra 200 i 2016. Alle lokale Økouker brukte nettsiden i 2018. Innkjøring av ny prosjektleder gjorde at det ble et lite fall i arrangementer fra året før. Det er ikke lykkes i å innhente nok informasjon om deltakere til å konkludere med antall besøkende på de ulike arrangementene.  

Nasjonalt har ØKOUKA på Facebook ca  6500 følgere, og i Oslo ca 1000 følgere. Landbruksdirektoratet merker seg prosjekteiers vurdering av at ØKOUKA har stor nytte av samarbeidet med Matmerk, og legger vekt på at dette styrker prosjektets informasjons- og kommunikasjonsverdi.


 
 

Prosjektfakta

 

Prosjekteier  Økologisk Norge
Periode2013-2020
Tilsagn

2015: kr 530 000
2016: kr 550 000
2017: kr 650 000
2018: kr 850 000
2019: kr 850 000                        2020: kr 850 000

AdresseOslo

Pros.leder

Ida Barratt-Due Solum 

Kontakt

 ida@okologisknorge.no

tlf. 24 12 41 07

Lenker