Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Åpen økologisk gård

Åpen økologisk gård arrangeres i hele landet i perioden fra mai til oktober, og har blitt arrangert hvert år siden 2011.

Økologisk Gårdsmarked - Tom og sauene  (Copyright: Oikos - H. Austvoll)

Formålet med prosjektet «Åpen Økologisk Gård» (ÅØG)er å bidra til økt kunnskap om økologisk og biodynamisk mat og landbruk - noe som igjen kan bidra til økt omsetning.  

ÅØG er i høy grad familiearrangementer. Kunnskapsformidling rettet mot barn og voksne er sentralt. ÅØG inviterer til aktiviteter for barn, servering av økologisk mat, markvandring/økosti, orientering om økologisk landbruk og bodsalg av ferske og foredlede lokale økologiske produkter. For bøndene/ andelslandbrukene er arrangementet en mulighet til å knytte nettverk i lokalsamfunnet, og en anledning til å vise frem gården og formidle informasjon og praktisk kunnskap om matproduksjon. Når folk først  har kommet til gården er det lettere å formidle økologisk drift i praksis, som for eksempel hvorfor man trenger et allsidig vekstskifte og kløver. Slike arrangementer kan bidra til at flere får en dypere innsikt i hva økologisk landbruk går ut på, som kan utvikle markedet i positiv retning. Mange av aktivitetene på og omtalen om arrangementene bidrar til å formidle viktige verdier ved og kunnskap om økologisk og biodynamisk landbruk, som er en viktig suksessfaktor for arrangementene samlet sett.

Prosjektet har en felles nasjonal koordinering, profil og markedsføring som blant annet gir større gjennomsalg i media. Det er utarbeidet en veileder for gjennomføring av ÅØG som kan lastes ned på Økologisk Norge sin hjemmeside. Målet er at ÅØG  blir en selvdrevet og etablert tradisjon. Prosjektet samarbeider med Biologisk-dynamisk forening, flere lokale Økologisk Norge-lag og bondelag, Bondens marked og Norsk landbruksrådgiving.

Resultater 2019
Det ble arrangert 21 flotte arrangementer fra mai til oktober. ÅØG ble arrangert på 11 andelsgårder, fem hadde biodynamisk drift og åtte arrangører valgte å legge sitt arrangement til ulike ØKOUKAer rundt om i landet. Om lag 11.000 mennesker besøkte et av arrangementene. Dette er en økning i antall besøkende fra tidligere år. Disse har fått anledning til å utvide sin erfaring med og kunnskap om økologisk og biodynamisk landbruk og mat gjennom en rekke aktiviteter og smaksopplevelser på gårdene.

Vårversjonen av ÅØG med kuslipp på Skjetlein videregående skole utenfor Trondheim ble for tredje år på rad arrangert i samarbeid med Rørosmeieriet og TINE. Det kom om lag 2.500 besøkende til arrangementet, tross skikkelig ruskevær. Flere av gårdene fikk medieomtaler som bidro til profileringen både av deres arrangementer og ÅØG generelt. Markedsføring gjennom ØKOUKA ulike steder i landet, gjennom ulike nettverk, gjennom våre organisasjoner (Økologisk Norge og Biologisk-dynamisk Forening) via nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev, medlemmer og lag, og ikke minst i arrangørenes nettverk har bidratt til god synlighet til arrangementene og prosjektet. 

Prosjektfakta

Prosjekteier    Oikos Økologisk Norge
Periode2011-2018
Tilsagn

2015: kr 350 000
2016: kr 500 000
2017: kr 650 000
2018: kr 450 000               2019: kr 450 000              2020: kr 450 000                      

Fylkenasjonalt 
Kontakt

Inge Lindseth
inge@okologisknorge.no   tlf.24 12 14 11/ 92822131

Lenker

Økologisk Norge - Åpen økologisk gård

Prosjekttype

Markedsprosjekter