Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Åpen økologisk gård

Åpen økologisk gård arrangeres i hele landet i perioden fra mai til oktober, og har blitt arrangert hvert år siden 2011.

Økologisk Gårdsmarked - Tom og sauene  (Copyright: Oikos - H. Austvoll)

 Formålet med prosjektet «Åpen Økologisk Gård» (ÅØG)er å bidra til økt kunnskap om, og engasjement for, økologisk og biodynamisk mat og landbruk - noe som igjen kan bidra til økt omsetning. Prosjektmål

ÅØG er i høy grad familiearrangementer. Kunnskapsformidling rettet mot barn og voksne er sentralt. ÅØG inviterer til aktiviteter for barn, servering av økologisk mat, markvandring/økosti, orientering om økologisk landbruk og bodsalg av ferske og foredlede lokale økologiske produkter. For bøndene/ andelslandbrukene er arrangementet en mulighet til å knytte nettverk i lokalsamfunnet, og en anledning til å vise frem gården og formidle informasjon og praktisk kunnskap om matproduksjon. Når folk først  har kommet til gården er det lettere å formilde økologisk drift i praksis, som for eksempel hvorfor man trenger et allsidig vekstskifte og kløver. Slike arrangementer kan bidra til at flere får en dypere innsikt i hva økologisk landbruk går ut på, som på sikt er viktig for å utvikle markedet i positiv retning. Mange av aktivitetene på og omtalen om arrangementene bidrar til å formidle viktige verdier ved og kunnskap om økologisk og biodynamisk landbruk, som er en viktig suksessfaktor for arrangementene samlet sett.

Prosjektet har en felles nasjonal koordinering, profil og markedsføring som blant annet gir større gjennomsalg i media.  . Det er utarbeidet en veileder for gjennomføring av ÅØG som kan lastes ned på Økologisk Norge sin hjemmeside. Målet er at ÅØG  blir en selvdrevet og etablert tradisjon. Prosjektet samarbeider med Biologisk-dynamisk forening, flere lokale Økologisk Norge-lag og bondelag, Bondens marked og Norsk landbruksrådgiving.

Resultater 2018
Det er gjennomført 28  ÅØG-arrangementer fra mai til oktober i til sammen 14 ulike fylker.  En vårversjon med kuslipp på Skjetlein videregående skole er inkludert. Et kuslipparrangement ble testet i 2017. Det var en suksess, og prosjekteier har gjentatt dette.  

De fleste av arrangørene har meldt tilbake om godt besøk, og variert program bestående av et mangfold av opplevelser. Jord var hovedtema for ÅØG i 2018. Blant arrangørene var elleve andelsgårder, tolv hadde biodynamisk drift og ni arrangører valgte å legge sitt arrangement til ulike ØKOUKA'er.

Vårversjonen med kuslipp på Skjetlein videregående skole utenfor Trondheim ble for andre år på rad arrangert i samarbeid med Rørosmeieriet og TINE. Det kom om lag 5 000 besøkende til arrangementet, noe som er en dobling fra fjoråret. Prosjekteier rapporterer om at både Skjetlein videregående skole, TINE og Rørosmeieriet var godt fornøyde med gjennomføringen og ønsker å fortsette samarbeidet om et nytt kuslipp i 2019. Nortura, Sør-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag hadde stand under arrangementet.  

Veiledning av arrangørene har skjedd både på e-post og telefon og via informasjon på nettsidene til organisasjonene og "Handbok for arrangørar av Open økologisk gard 2018». Veilederen (tidligere kalt "kokebok") ble videreført fra tidligere år med noen enkle oppdateringer. I tillegg ble det sendt ut utkast til pressemelding til lokalmedia til alle arrangører.  
 

 

   

 

Prosjektfakta

Prosjekteier    Oikos Økologisk Norge
Periode2011-2018
Tilsagn

2015: kr 350 000
2016: kr 500 000
2017: kr 650 000
2018: kr 450 000               2019:kr  450 000                         

Fylkenasjonalt 
Kontakt

Camilla Haugstveit Warren
Camilla@okologisknorge.no   tlf.48268651

Lenker

Økologisk Norge - Åpen økologisk gård

Prosjekttype

Markedsprosjekter