Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Geitmyra – økologisk til enda flere

I 2019 styrket Geitmyra Matkultursenter sin rolle nasjonalt, i Oslo og Ringsaker, og nådde ut til flere tusen nye barn og familier under åpningen i Kristiansand. I 2020 vil også Geitmyras fjerde matkultursenter for barn åpne i Trondheim. Senteret når nå ut til flere enn noen gang før.

Geitmyra - dugnad (Copyright: Geitmyra)

Geitmyra er en ikke-kommersiell stiftelse. Senteret har skoleundervisning, kurs for barnehager, kurs og hospitering for voksne som jobb er med barn, kurs for spedbarnsforeldre, matlagingskurs for barn og familier og åpne familiearrangementer. Senteret støttes finansieres av blant annet Oslo kommune og Landbruks og - matdepartementet.

Med dette som grunnlag ligger det til rette for mer spisset formidling om økologisk landbruk til foreldre og barn. Landbruksdirektoratet har gitt tilskudd til prosjektets satsningsområder innenfor informasjon og kommunikasjon sien 2015. I 2020 ønsker senteret å videreføre de tiltakene de synes fungerer godt, samtidig som nye tiltak som vil nå ut med større kunnskapsoverføring.

Landbruksdirektoratet støtter i 2020 tiltak som innebærer deltakelse på 10 større familie- og publikumsarrangement med økologiformidling som hovedformål. Arrangementene vil finne sted både i Oslo, Kristiansand og i Ringsaker.

Prosjekteier    Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn
Periode

2020

Tilsagn


kr 200 000

  
Kontakt

Eivind Løvdal 

eivind@geitmyra.no 

Lenke

Geitmyra

Prosjekttype

Markedsprosjekter

Produktkategori

  • Annet