Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

«Grønn parallell» for å styrke produksjon og omsetting av lokale økologiske grønnsaker

Prosjektet mål er å styrke norsk økologisk grønnsaksproduksjon og forbruk ved å berede grunnen for videre utvikling og fortsatt drift av «Grønn Parallell» som distribusjons- og kommunikasjonsordning i Vestfold-regionen. Grønn Parallell vil bidra til en effektiv verdikjede lokalt, hvor tilbydere av lokale økologiske grønnsaker og etterspørrere kommer i kontakt med hverandre gjennom en ny kommunikasjons- og distribusjonsordning.

Grønnsaker (Copyright: Colourbox)

Prosjektet har et helhetlig og sektorovergripende perspektiv og vil jobbe på tvers av landbruk, matservering, formidling, reiseliv og sosial inkludering for en bærekraftig utvikling. Prosjektet vil belyse hvordan tettere og mer direkte samarbeid mellom tilbydere av grønnsaker og etterspørrere i form av offentlige og private serveringssteder, kjøkken og utsalg regionalt kan bidra til å utvikle økologisk grønnsakproduksjon og forbruk gjennom mer effektive verdikjeder. Gjennom samarbeid skal produsentene oppleve større forutsigbarhet og gi mulighet for å planlegge sin produksjon etter hva som ønskes i markedet. Samtidig vil det gi større stabilitet i leveranser til det lokale markedet.

Målgruppene i prosjektet er aktører som på ulike måter kan bidra til utviklingen av Grønn Parallell, bl.a. økologiske grønnsaksprodusenter og eksisterende og interesserte mottakere.

I tillegg til å vurdere potensielle varemengder og ulike former for organisering og drift av en distribusjonsordning, vil prosjektets utredning bl.a. belyse aspekter rundt formidling, opplevelser, reiseliv og sosial inkludering.

Aktiviteter i prosjektet vil være evalueringsmøter, workshoper, intervju, studiebesøk og kurs i bruk av sesonggrønnsaker. Erfaringer fra prosjektet vil formidles i Telemarksforsking sin rapport-serie, foredrag, i workshoper og i vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektfakta

Prosjekteier

Stiftelsen Telemarksforskning

Periode

2020

Tilsagn

kr 400 000

Prosjektleder

Christine Hvitsand

E-post:

hvitsand@tmforsk.no

Lenker:

 

Om Grønn parallell

Telemarksforskning

 

Prosjekttype

Markedsprosjekter

Produktkategori

  • Grønt