Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt salg av økologiske produkter

«Dagligvarehandelen» er en uavhengig ukeavis som når ut til hele dagligvarebransjen. Avisen har i flere år hatt faste temasider og temabilag om markedsføring, behandling og salg av økovarer. Ukeavisens ambisjon er å øke bransjens og butikkenes kunnskap om økologisk mat og derigjennom interessen for å selge økologiske varer.

Dagligvarehandelen ØKObilag nr 2 - 2019

Opplaget i 2019 var ca  30 000 eks.  Avisen leses av ca 90 % av lederne i dagligvare detalj og KBS
(kiosk, bensin, servicehandel) og er bransjens viktigste informasjonskanal.  Produsenter og leverandører til dagligvarekjedene er også en stor og viktig lesergruppe.

Mange av økoproduktene er i butikkenes frivillige sortiment, og «Dagligvarehandelen» bidrar derfor til økt kunnskap som kan medføre at butikkene velger å ta inn produktene.

Tiltakene i 2019 har vært faste spalter om økologi hver 14. dag, samt fire temanumre som går dypere og bredere, med butikk- og produsentreportasjer, saker om praktisk butikkarbeid med økovarer og faste innslag av internasjonalt økostoff. Temanumrene er delt ut i møter med kjedene og på reportasjeturer for å vise bredden i det redaksjonelle stoffet. Temanumrene er også delt ut på messer, foredrag og konferanser.

 I 2020 planlegges 4 større temanumre og egne artikler om økologisk produkter i annenhver utgave. 

Prosjektfakta

Prosjekteier: Medier og Ledelse AS
Tidsrom2005-2019
Tilsagn

2015: kr 473 000
2016: kr 386 100
2017: kr 477 000                   2018: kr 496 100                          2019: kr 496 000                          2020: kr 491 000   

Adresse

Oslo

Kontakt

 Per Chr. Dæhlin   pc@dagligvarehandelen.no

tlf 988 81 788

Lenker:

Dagligvarehandelen

 

 

Temabilag 3, 2019 

 

 

 

Prosjekttype

Markedsprosjekter

Produktkategori

  • Annet