Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økologisk mat innen kultur, friluftsliv og idrett

Prosjektets mål er å øke tilgjengeligheten og profileringen av økologisk mat på større arrangementer og festivaler. Prosjektet har de seinere år også rettet innsats mot idrettsbevegelsen og friluftslivet.

Øyafestivalen 2010 - Festivladeltagere nyter økologisk mat (Copyright: Oikos)

Landbruksdirektoratet har støttet satsing på servering av økologisk mat på festivaler hvert år siden 2003, da Oikos i samarbeid med Øyafestivalen introduserte konseptet.  Øyafestivalen oppgir på sine nettsider at de i 2016 benyttet 35 tonn med råvarer hvorav 94% var økologisk. Råvarene ble foredlet og servert til 70 000 publikummere, 500 artister og 2 200 frivillige.    

Prosjektet tar sikte på å systematisere arbeid opp mot festivaler og arrangementer som ønsker økologisk mat og drikke, slik at terskelen for den enkelte blir lavere. Oikos har etablert samarbeid med store festivaler som Øyafestivalen, Pstereofestivalen og Moldejazz og har lang erfaring fra profilering og markedsføring av økologisk mat på arrangementer. Prosjektet har vært pådriver for å få Debios serveringsmerker i gull- , sølv- og bronse til også å gjelde festivalmarkedet. Serveringsmerke i gull betyr at de har mer enn 90% økologiske råvarer i sine menyer. Øyafestivalen og Kartfestvalen oppnådde gullmerket i 2017. De seinere år har menyene utviklet seg i utvalg, kvalitet og originalitet, og ved at det er en større vekt på lokale/regionale råvarer og retter.  

De siste årene er det arbeidet målrettet mot idrettsbevegelsen som organiserer store deler av den unge befolkningen, og hvor det er et stort potensiale for forbedret matkultur, for eksempel under stevner og i kiosker. Prosjektet erfarer imidlertid at det er en krevende prosess å endre til et sunnere vareutvalg i kiosker og på stevner, blant annet fordi klubbene er bundet opp av avtaler med leverandører.

I november 2015, 2016 og 2017 ble det avholdt egen konferanse om idrett og kosthold. Det har vært profilerte innledere og god deltakelse særlig fra unge mennesker med interesse for ernæring og trening, og det planlegges en ny idrettskonferasne også i 2018.  

Prosjektet har utviklet ei festivalhåndbok som heter "Hva koster ditt arrangement?" og  nettsiden www.arrangementsmat.no har blant annet med landsdekkende oversikt over lokale leverandører. Prosjektet bidrar derfor til utvikling av lokale, alternative og etablerte markedskanaler samt profilering og produktutvikling.

Det er etablert kontakt med DNT og det er en ekstra satsing på Gjendeshiem Turishytte med mål om å gjøre den til en foeregangshytte for miljø og bærekraft som også skal speiles gjennom serveringen. 

Det er registrert en noe fallende interesse for bruk av serveringsmerker på festivaler, og det vil i 2018 settes inn ekstra innsats for å motivere festivaler til å benytte Ø- merke og hjelpe til å kommunisere verdier knyttet til merkingen.  

Prosjektfakta

EierØkologisk Norge
Periode 2003-2019
Tilsagn

2016: kr 1 200 000
2017: kr 1 000 000
2018: kr   800 000
2019: kr   800 000

Prosj.-lederInge Lindseth
kontaktinge@okologisknorge.no

 

Lenker

Øyafestivalen

"Mat er den nye musikkmoten" Aftenposten 2014

Økologisk Norge - Arrangement

Arrangementsmat.no

Norske konsertarrangørers miljøhåndbok - mat

Prosjekttype

Markedsprosjekter

Produktkategori

  • Annet