Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Matvalget og Matprisen

Kompetanse og erfaringer som er opparbeidet i foregangsfylkeprosjektet «økologisk mat i storhusholdninger (ØQ)» skal videreføres. Prosjektet «Matvalget» i DebioInfo skal bidra til at etterspørselen etter økologisk mat så langt det er mulig kan dekkes av norsk produksjon. Det er et mål at storhusholdninger i størst mulig grad bruker norske økologiske råvarer som finnes på markedet til enhver tid.

Gulrot, potet, løk, rødbeter (Copyright: Colourbox.com)

 Matvalget skal  skape interesse- og ferdighetsutvikling hos kjøkkenansatte, kokker, byråkrater, innkjøpere og beslutningstakere knyttet til konseptet «et bærekraftig måltid».Statistikk og noe valørmerkesertifisering av økt økologisk forbruk i et utvalg kommunale og fylkeskommunale virksomheter skal  utvikles. Matprisen skal skape  møteplasser og kunnskapsarenaer for mennesker med interesse for konseptet «et bærekraftig måltid».

Tiltakene i 2019 er:
1. Drift og utvikling av Matvalget, herunder videreutdanning av Matvalget-teamet.
2. Møtearenaer og seminarer, herunder tiltaket Matprisen
3. Inspirasjonstur

«Matvalget» kan også ha overføringsverdi til andre storhusholdninger enn bare de som serverer økologisk mat, da veiledningen også inneholder kunnskap av generell interesse, for eksempel om sesongbaserte råvarer, hvordan øke andel grønnsaker, belgvekster og korn og hvordan redusere svinn.

 Delprosjektet «Mat med fremtid og kretsløpsbasert matsystem»  retter seg mot skoleungdom. Målet er å formidle kunnskap og holdninger om økologisk mat og landbruk, bærekraftige måltider og kretsløpsbaserte matsystemer. Delprosjektet bygger på et vellykket forprosjekt, der elever ved videregående skole i Kristiansund (restaurant- og matfag) i 2018 dro ut på flere ungdomskoler og organiserte et opplegg de kalte «Mat med mening- vi dekker til fest». De gode resultatene i forprosjektet videreføres i 2019, og det integreres i Matvalgets ansvarsområde i 2019. En god integrering med Matvalget skal sikre  at de allerede utprøvde og vellykkede metodene i forprosjektet kan komme resten av landet til nytte.

  

 

Prosjektfakta

Prosjekteier     

 DebioInfo

Periode

2019

Tilsagn

 kr 4 415 000

Prosjektleder

Marte von Krogh

Kontakt

 idun@debioinfo.no

 

marte.von.krogh@debioinfo.no

 

Lenke

liv.solemdal@norsok.no

Debioinfoo - Matvalget