Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Matvalget

Debio Info har ved Matvalget siden 2015 utarbeidet en metodikk og utdannet et veilederkorps for veiledning av storhusholdninger. Matvalget skal skape interesse- og ferdighetsutvikling hos kjøkkenansatte, kokker, byråkrater, innkjøpere og beslutningstakere knyttet til konseptet «et bærekraftig måltid».

økologisk-kantine (Copyright: Landbruksdirektoratet)

I prosjektperioden 2019 - 2021 er hovedmålgruppe utvalgte hele kommuner og fylkeskommuner, samt statlige foretak som enten har, eller som ønsker en forankret satsning på bærekraftige måltider og økologisk mat. Prosjektets informasjons- og veiledningstiltak har som mål å gjøre både private og offentlige storhusholdninger i stand til å ta informerte valg, og gjøre det lettere for de som ønsker å velge økologisk mat. Nasjonal strategi for økologisk jordbruk vektlegger å bygge videre på erfaringene fra dette arbeidet.

Resultater 2019

Matvalget har i 2019  videreutviklet veiledningstjenesten, spesielt innenfor offentlige virksomheter. Mer enn 125  virksomheter (kantiner/skoler/barnehager/ institusjoner), har fått veiledning i Oslo kommune, Buskerud fylkeskommune, og Akershus fylkeskommune. Økologiske innkjøp er økt. Valørmerkesertifisering blir i økende grad brukt  som verktøy. Hordaland fylkeskommune og Horten kommune har fått veiledning i bruk av økologistatistikk.      

Matprisen og Matvalget samarbeidet tett. Matprisen bidrar til økt kunnskapsnivå blant folk knyttet til matens miljøpåvirkning. Konseptet "Et bærekraftig måltid" ble aktivt formidlet. Matprisen satte i 2019 ekstra fokus på storhusholdningsbransjen gjennom en ny priskategori: Årets storhusholdning, samt et nytt jurymedlem fra NHO reiseliv.  Det  var mange private sponsorer og samarbeidspartnere til Matprisen i 2019. I tillegg var Matprisen del av det offisielle programmet til Oslo europeisk miljøhovedstad.

Tiltak i 2020
Tiltakene for drift og utvikling av Matvalget inkluderer kompetansetiltak, videreutvikling av verktøy for bruk i veiledningen og modell for egenbetaling, styrking av nettverk, og problemstillinger tilknyttet offentlig anskaffelser. Prosjektet søker samarbeid med andre miljømerkeforvaltere og tilkopling til overordnede initiativ (lokalmat, Matnasjonen Norge, Leve hele livet og lokale initiativ). Digitalt prosjektstyrings-/ ressursverktøy er testet i 2019 og skal implementeres i 2020.

Det planlegges to inspirasjonssamlinger for egen målgruppe, og én kantinesamling for ansatte i fylkeskommuner. Veiledningsteamet skal profesjonaliseres med formidlingsteknikk og veilederrollen som tema.

Bidrag fra Matvalget på samlinger og ulike møtearenaer er basert på etterspørsel og kapasitet. Matvalget har et samarbeid og en kopling mot Matprisen.

Matvalget jobber med ulike kommunikasjonstiltak rettet mot ulike målgrupper; på nett og skriftlig (brosjyrer, foredrag etc), formidling og markedsføring i sosiale medier, og økt pressesynlighet. Tiltak gjennomføres i samarbeid med DebioInfo og med Matmerk.

Prosjektfakta

Prosjekteier     

 DebioInfo

Periode

2019 - 2021

Tilsagn

 2019: kr 4 415 000
2020: kr 4 200 000

Prosjektleder

Marte von Krogh

Kontakt

 marte.von.krogh@
debioinfo.no

 Telefon 

944 25 979

 

Lenker

 

DebioInfo - Matvalget

Et bærekraftig måltid

Matprisen