Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økologisk servering og matprodukter for salg i "Ekorn-Jensens Kafè" (Dyreparken i Kristiansand)

Dyreparkens mål med prosjektet «Økologisk servering og matprodukter for salg» er å utvikle et permanent økologisk serveringstilbud i parken, samt å utvikle økologiske matsuvenirer fra Hakkebakkeskogen.

Barn i sklie (Copyright: COLOURBOX.com)

De viktigste tiltakene er:
1. Identifisere og utvikle samarbeid med produsenter og videreforedling av økologisk mat.
2. Utvikle produkter/halvfabrikata tilpasset storhusholdning generelt og i særdeleshet for sesongdrift i stor skala som i Dyreparken.
3. Utvikle et program innen matsuvenirer/forbrukerprodukter med avsenderadresse Hakkebakkeskogen.
4. Promotering av parkens økologiske serveringstilbud med særlig fokus på råvarenes og produktenes opprinnelse og gode egenskaper.

Landbruksdirektoratet støtter i dette prosjektet primært tiltak 1 og 4.

«Ekorn-Jensens Kafé» er utgangspunktet og en slags pilot for parkens satsing på økologiske varer. Omsetningsøkningen i kaféen i 2017 var på 25 prosent sammenlignet med året før. Under utdelingen av Matprisen 2015 ble Ekorn-Jensens Kafé utnevnt til årets enkeltvirksomhet for sin satsning på økologisk mat i Hakkebakkeskogen.

Hovedutfordringen har vært og er å finne leverandører, og Dyreparken har i mye større grad enn planlagt vært nødt til å utvikle og produsere egne produktalternativer.

Det er innledet samarbeid med sju bedrifter i regionen om å få fram økologiske produkter. Det er innledet dialog med ytterligere tre. I tillegg er det seks faste nasjonale leverandører av økologiske handelsvarer, og flere vurderes. 

Det har vært nær dialog med Debio og Oikos under arbeidet.

Prosjektfakta

Eier

Dyreparken i Kr.sand

Periode

2018-2019

Tilsagn

2016 -17: Kr 200 000
2018 -19: Kr 200 000

Kontakt

Roy Arve Dyremo

Epost

roy@dyreparken.no

Lenker

Ekorn-Jensens Kafe