Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om økologisk landbruk

Høne og lauvkjerv. (Copyright: Oskar Pushmann, Skog og landskap)


Økologisk produksjon har ein naturleg plass i landbruket, både i eit miljøperspektiv, som ein "spydspiss" for det konvensjonelle landbruket og for å sikra eit mangfald til forbrukarane. Auka merksemd om forbrukaren vil styrke konkurransekrafta i næringa.

Omgrepet "økologisk" innan landbruket er verna. Debio er utøvande kontrollinstans. Ø-merket til Debio er det norske godkjenningsmerket for økologisk produksjon. (For meir informasjon om idégrunnlag i økologisk landbruk, reglar, kontroll og merkebruk, sjå Debio si heimeside).

Kontakt

Siste nyheter

Lenker