Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økologiprogrammet er klart

Landbruksdirektoratet har fastsatt økologiprogrammet. Formålet er en mer målrettet, samordnet og effektiv bruk av virkemidler til økologisk jordbruk i jordbruksavtalen.

bildet skal ikke brukes i andre sam.henger uten tillatelse (Copyright: Birgitta Eva Hollander / Debio )

Programmet er en oppfølging av Regjeringens strategi for økologisk jordbruk (2019-2030).

Regjeringens mål er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Den økologiske jordbruksproduksjonen skal skje med utgangspunkt i markedet og betalingsviljen for økologiske produkter. Jordbruket og markedsaktørene må forventes å fylle etterspørselen med de varene som det er forutsetninger for å produsere i Norge.

Tre satsingsområder
Økologiprogrammet skal følge opp de langsiktige prioriteringene i strategien og bidra til at ulike virkemidler sees i sammenheng. Programmet har tre satsingsområder:

  • Kunnskap og kompetanse
  • Legge til rette for økologisk produksjon  
  • Utvikle en effektiv verdikjede

Her kan du lese hele økologiprogrammet

Økologisk jordbruk har en viktig spydspissfunksjon ved at det gjør norsk jordbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. Det bidrar også til økt matmangfold, samtidig som det gir mulighet for næringsutvikling og verdiskaping.

- Intensjonen med økologiprogrammet er å gjøre oss enda bedre i det å tilrettelegge for økologisk produksjon, sier fungerende seksjonssjef Kaja Killingland i Landbruksdirektoratet.

Et levende verktøy
Økologiprogrammet skal oppdateres jevnlig som følge av endringer i jordbruksavtalens virkemidler, utfordringer som avdekkes i verdikjeden, eller politisk behandling. Det betyr at programmet blir et levende dokument og verktøy.

Alle aktører som har virkemidler til økologisk jordbruk i jordbruksavtalen vil berøres av programmet.

Landbruksdirektoratet har ansvar for å følge opp økologiprogrammet. Avtalepartene og Økologisk Norge har bidratt med innspill til programmet.

Les mer om:

Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (2019-2030)
Dialogforum som strategisk grep for å nå Regjeringens mål for økologisk jordbruk
Økologisk jordbruk i Landbruksdirektoratet

 

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet