Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om økologisk landbruk

eng (Copyright: Colourbox.com)

Regjeringa har utarbeidd ein "Nasjonal strategi for økologisk landbruk" i 2018. Målet er å stimulera til økologisk produksjon som er etterspurd i marknaden. Økologisk matproduksjon skal først og fremst bidra til at etterspurnad etter økologisk mat blir dekt av norsk produksjon så langt det er mogleg. Dette vil medverke til auka matmangfald samt utsikt til næringsutvikling og verdiskaping knytt til dei gardane som driv økologisk produksjon.

Økologisk produksjon har ein naturleg plass i landbruket, både i eit miljøperspektiv, som ein "spydspiss" for det konvensjonelle landbruket og for å sikra eit mangfald til forbrukarane.

Omgrepet "økologisk" innan landbruket er verna. Debio er utøvande kontrollinstans. Ø-merket til Debio er det norske godkjenningsmerket for økologisk produksjon. (For meir informasjon om idégrunnlag i økologisk landbruk, reglar, kontroll og merkebruk, sjå Debio si heimeside).

Kontakt

Siste nyheter

Lenker