Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stor økning i øko-omsetningen

Salget av økologiske varer gjennom dagligvarehandelen økte med mer enn 24 prosent i 2016, til 2,5 mrd. kroner. Det var en svak økning i det totale økologiske arealet, samtidig som karensarealet gikk ned. Husdyrproduksjonen økte, og sterkest var veksten for verpehøner.

Øko-handlekurv (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Omsetningen av økologisk mat økte med nærmere 25 prosent i 2016.

 

I 2016 kjøpte vi økologiske matvarer i dagligvarehandelen for nesten 2,5 mrd. kroner, som var en økning på 24 prosent fra 2015. Andelen økologiske varer i dagligvarehandelen utgjør nå 1,8 prosent av det totale salget. Det er først og fremst søtmelk, syrnet melk og gulrøtter som er dominerende blant de økologiske varene.

Grønnsaker hadde størst salgsøkning
Omsetningen av økologiske grønnsaker økte med hele 19 prosent, opp 89 mill. kroner, til 569 mill. kroner i 2016. For kornprodukter og bakervarer var økningen på 58 prosent, tilsvarende 89 mill. kroner. Omsetningen av frukt, bær og nøtter steg med 20 prosent, til 242 mill. kroner. Her var bananer den største enkeltvaren, med en omsetning på over 90 mill. kroner. Også omsetningen av økologiske epler utgjør en viktig del i denne gruppen.

For andre økologiske produkter solgt gjennom dagligvarehandelen, hadde de fleste varene en relativt lav andel, fra 0,5–3,5 prosent.
Det er en utfordring at mye av de økologiske grønnsakene fortsatt må importeres for å dekke etterspørselen.

Omsetningen økte i alle fylkene. Men det er først og fremst rundt de store byene det selges økologiske matvarer. Østlandsområdet utmerker seg, med en tredel av det totale økologiske salget i Oslo og Akershus.

Uendret økologisk areal
Etter tre år med nedgang, økte det økologiske arealet i Norge med 0,8 prosent, og endte på 446 800 dekar. 4,8 prosent av det totale jordbruksarealet er økologisk, eller forberedes for det. Arealet som forberedes for økologisk produksjon, karensarealet, ble kraftig redusert fra året før.

Svak produksjonsøkning for korn
Den foreløpige prognosen for produksjon av norsk økologisk korn tilsier en økning fra fjoråret. Per 20. februar lå avlingene på rundt 12 200 tonn korn. Av den totale kornproduksjonen utgjør den økologiske vel 1 prosent.

Mere økologisk kjøtt, mindre melk
Totalt ble det produsert 2 400 tonn norsk økologisk kjøtt i 2016. Produksjonen av storfe, sau/lam og svin økte med 5,5 prosent. Produksjonsøkningen for økologisk fjørfe var hele 38 prosent, men utgjør fortsatt under en halv prosent av totalproduksjonen.

Norsk produksjon av økologisk melk gikk litt ned i 2016, og var 0,4 prosent mindre enn året før. Samtidig økte mengden som videreselges som økologisk melk med 5,4 prosent. Det ble produsert 51,2 mill. liter kumelk i Norge i 2016, dette utgjorde 3,4 prosent av den totale kumelkproduksjonen.

Landbruksdirektoratet utarbeider årlig en rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Rapporten "Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2016" finner du i høyre kolonne.

Presentasjonene fra seminaret der rapporten ble lagt fram, finner du her.

Kontaktperson

Mer om temaet