Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Styrker økologisk matproduksjon

19 prosjekter jobber for tida med å utvikle økologisk mat i Norge. To av de nye skal fremme økologisk fruktproduksjon og økologisk pommes frites.

Økologiske-gresskar-mm

Økologisk matproduksjon skal være en spydspiss i arbeidet med å gjøre norsk landbruk miljøvennlig og bærekraftig. Foto: Landbruksdirektoratet

Det er stor etterspørsel etter økologiske landbruksvarer blant norske forbrukere. Norske bønder som driver økologisk og resten av verdikjeden klarer ikke å følge opp den økte etterspørselen. Det er grunnen til at det settes av penger i jordbruksoppgjøret som skal stimulere det økologiske landbruket.

Skal styrke hele verdikjeden
For 2018 ble det avsatt 31 mill. kroner til utviklingstiltak innen økologisk landbruk, hvorav en mill. kroner til prosjekter spesielt på frukt og grønt. Pengene fordeles av Landbruksdirektoratet, og de skal bidra til at deler av matproduksjonen og matforbruket er økologisk. Midlene går til tiltak langs hele verdikjeden og skal styrke privat og offentlig forbruk, primærproduksjon, foredling og distribusjon.

Miljøhensyn og dyrevelferd
Bakgrunnen for satsingen på økologisk produksjon er den tar ekstra miljøhensyn og gir bedre dyrevelferd. Den økologiske produksjonsformen er ment å være en spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk  mer miljøvennlig og bærekraftig. I tillegg bidrar økologisk landbruk til et større mangfold av matvarer.Utviklingen i produksjon og forbruk av økologisk mat henger tett sammen. Balanse mellom produksjon og forbruk er viktig for satsingen på økologisk jordbruk.

Ny strategi for økologisk landbruk

I 2018 er vi i en slags «mellomfase», fordi regjeringen utarbeider en ny strategi for økologisk landbruk.  Det er derfor ikke ønskelig å sette i gang så mange nye prosjekter i år. Søkere med pågående prosjekter i 2017, som søker om videreføring av tiltak i 2018, er prioritert høyt. Det er satt i gang noen nye prosjekter også, særlig på frukt og grønt. Det var stor søkning om tilskudd til prosjekter innen utvikling av økologisk landbruk i 2018. 30 prosjekter søkte for omlag 28 mill. kroner. 19 prosjekter fikk tilskudd. Årets ramme var på ca. 15 mill. kroner. I tillegg tildelte vi overførte midler fra 2017 på 1,8 mill. kroner. 

Fortsatt foregangsfylker
Landbruksdirektoratet viderefører støtte med ca.15 millioner til økologiske foregangsfylker.  De arbeider med utvikling av økologisk produksjon og marked innenfor hvert sitt temaområde; levende matjord, produksjon og forbruk av frukt og bær, grønnsaker, korn, melk og kjøtt, og økt forbruk av økologisk mat i storhusholdning.

Se alle prosjektene som har fått tilskudd for 2018.

Nye prosjekter er:

NIBIO: Vurdering av økonomi og fruktkvalitet i økologisk og integrert dyrking av norske eple- og plommesortar   

Njøs Næringsutvikling:  Regenerativ fruktdyrking

NLR Innlandet: Økopotet til industri   

NORSØK:Jordlappen, trinn to

 

Kontaktperson

Mer om temaet