Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd til økologisk landbruk

Kyr i utmark (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

Formålet med tilskuddene er å stimulere til at en større del av landbruksproduksjonen i landet skjer i form av økologisk produksjon.

Det gis tilskudd for antall husdyr og dekar areal som er omlagt til økologisk produksjon jf. forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Produksjonen må være godkjent av Debio. Tilskuddet er samordnet med og omfattet av samme regelverk som øvrige produksjonstilskudd.

Tilskudd til økologisk produksjon kommer i tillegg til ordinært produksjonstilskudd.

Kontakt

  • Har du spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.

Elektroniske tjenester

Frister

    Siste nyheter