Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd til økologisk landbruk

Kyr i utmark (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

Formålet med tilskuddene er å stimulere til at en større del av landbruksproduksjonen i landet skjer i form av økologisk produksjon.

Det gis tilskudd for antall husdyr og tilskudd for areal som er omlagt eller under omlegging til økologisk produksjon, jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Produksjonen må være godkjent av Debio. Tilskuddet er samordnet med og omfattet av samme regelverk som øvrige produksjonstilskudd.

Tilskudd til økologisk produksjon kommer i tillegg til ordinært produksjonstilskudd.

Les mer om søknadsfrister og vilkår for produksjonstilskudd på våre nettsider om produksjonstilskudd.

Kontakt

  • Har du spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.

Elektroniske tjenester

Frister

    Siste nyheter