Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rift om tilskudd til økoprosjekter i 2019

22 prosjekter har fått tilsagn om ca. 31 mill. kroner til økologiske utviklingstiltak i 2019.

Høsting av grønsaker (Copyright: Colourbox)

 

Landbruksdirektoratet mottok 43 søknader om tilskudd på til sammen 75 mill. kroner. Det er mer enn en dobling i søknadsbeløp sammenlignet med året før. 

Utviklingstiltakene skal bidra til å stimulere økologisk produksjon og omsetning som etterspørres i markedet. Tilskudd gis innenfor ulike kategorier; primærproduksjon, markedsadgang, utredninger og informasjon til forbruker.

Se oversikt med prosjekter som har fått tilskudd i 2019

Foregangsfylkene avvikles
Under jordbruksoppgjøret i 2018 ble partene enig om å avvikle foregangsfylkesatsingen som ble etablert i 2010. Som følge av det skal Norsk landbruksrådgivning (NLR) styrke sin oppgave innen økologisk jordbruk med utvikling av faglige nettverk. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) samarbeider med NLR om dette arbeid. Til dette arbeidet har de til sammen fått tildelt 7 mill. kroner.

Les om prosjekter som har fått tilskudd tidligere på prosjektsiden

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet