Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljøtiltak i kart

Skjermbilde fra RMP-kartløsningen

 • Hvordan bruker jeg kartet?

  Se videoene under "Basisfunksjoner i kartet" nedenfor for å bli bedre kjent med kartet. Når du kommer inn i kartet får du opp en boks der du kan legge til eiendommer du skal tegne tiltak på. Du kan også slette og legge til eiendommer i etterkant. Tiltakene kan endres og slettes, og du kan legge til flere tiltak.

  Når du har avsluttet inntegningen og gått tilbake til skjema er det viktig å trykke på knappen «Hent tegnede tiltak» i søknadsskjemaet for at tiltakene skal registreres i søknaden.

  Husk at du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp med inntegning om du står fast.

 • Basisfunksjoner i kartet

  I 2017 ble funksjonen for å legge til eiendommer endret. Dette gjøres nå ikke i selve søknadsskjemaet, men inne i kartløsningen. Se steg 6 (Kart 2 - legg til eiendommer) i veiledningsvideoen 

  Nedenfor finner du videoer som viser noen basisfunksjoner for kartløsningen, eller du kan se veileder i pdf-format nederst.

  Hvordan zoome i kartet på ulike måter

  Hvordan panorere i kartet, tegnforklaring og temakart

  Hvordan tegne inn tiltak

  Hvordan velge annen eiendom

 • Jeg får ikke opp kartet. Hva gjør jeg?

  Det elektroniske søknadssystemet fungerer riktig med nettlesere Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome. Det elektroniske systemet fungerer ikke riktig med Internett Explorer. Om du bruker Internett Explorer kan du få bare en hvit side.

 • Kan jeg tegne flere tiltak på samme sted i kartet?

  Ja, noen tiltak kan tegnes over hverandre i kartet. Du får beskjed i kartet dersom to tiltak ikke kan overlappe. Dersom det er delvis overlapping vil deler av arealet "klippes" bort. Se denne videoen for mer informasjon.

 • Hvilken eiendom skal jeg registrere fellesseter på?

  Tiltakene Drift av seter (”Egen foredling” og ”Levering til meieri”) og Besøksseter kan tegnes utenfor din eiendomsgrense. Av tekniske grunner du må velge en eiendom å knytte den til. Hvis ikke annet er naturlig, kan du velge eiendommen der driftssenteret ditt er.

  Du skal ikke bruke eiendomsnummeret ”gnr 88888” for å tegne inn tiltaket i kartet.

 • Hvordan tegne tiltak på et fellesområde?

  Dersom du samarbeider med andre foretak om et fellesareal, skal du tegne inn din andel av arealet (din teig) i kartet. Dette gjelder også selv om dere i praksis ikke opererer med atskilte teiger. Dersom det ikke er mulig å få tegnet det inn nøyaktig kan du overskrive verdien fra kartet etter at du har hentet inn denne til søknadsskjemaet.

 • Kartet stemmer ikke med virkeligheten - hva gjør jeg?

  Hvis du mener at kartet ikke er riktig, eller at du får verdier fra inntegningene som du mener ikke stemmer, kan du enten ta kontakt med kommunen eller skrive en melding til saksbehandler på siden Melding til saksbehandler. Det kan hende at AR5-kartet (markslagkart) ikke er oppdatert tilstrekkelig, for eksempel ved nydyrking.

 • Hvorfor gir kartet meldingen: ingen ”lovlige områder”?

  Dersom du får melding i kartet om at det ikke finnes noen "lovlige områder" for å tegne et tiltak kan det være ulike grunner til det. Eksempler kan være:

  • Noen tiltak kan kun tegnes på gitte arealtyper, som eks. jordbruksareal

  • Det kan være at tiltaket du prøver å tegne krever at du allerede har tegnet inn et annet tiltak først.

  • For vanntiltak har de fleste fylker ”prioriterte områder” og ”andre områder”. Sjekk at du har valgt riktig tiltak.

 • Jeg får feil på eiendommen i kartet

  For å få tegnet tiltak i kartet må eiendommen din eksistere i det digitale eiendomkartet. Dersom det ikke finnes digitalt eiendomkart for eiendommen, må du levere søknaden på papir. Tegn inn tiltakene på papirkart og legg dem ved søknaden.

Kontakt