Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljøtiltak i kart

Skjermbilde fra RMP-kartløsningen

Dersom du har fått miljøtilskudd tidligere, kan du gjenbruke karttegningene. Dermed blir det enda enklere å søke elektronisk!

Åpne fanene under for å få tips, veiledning og svar på dine spørsmål.

 • Hvordan bruker jeg kartet?

  Se videoene under "Basisfunksjoner i kartet" for å bli bedre kjent med kartet. Når du kommer inn i kartet for første gang, får du spørsmål om du vil importere karttegninger kommunen har godkjent fra tidligere år. Du kan endre, slette og legge til tiltak etterpå. Du kan du også importere tiltak på et senere tidspunkt ved å trykke på import-knappen øverst i skjermbildet, men husk da at det du evt. har tegnet inn allerede vil bli slettet.

  Når du har avsluttet inntegningen og gått tilbake til skjema er det viktig å trykke på knappen «Hent tegnede tiltak» i søknadsskjemaet for at tiltakene skal registreres i søknaden.

  Kartet vil gi deg beskjed om hvor tiltak kan tegnes. En utfyllende oversikt over hvilke tiltak som kan tegnes hvor og hvilke tiltak som kan tegnes over hverandre er også tilgjengelig.  

  Husk at du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp med inntegning om du står fast.

  Noen få tiltak er ikke knyttet til et areal og skal derfor ikke tegnes i kartet. Se fylkets veileder for disse tiltakene.

 • Basisfunksjoner i kartet

 • Jeg får ikke opp kartet. Hva gjør jeg?

  Dersom du bare får opp en hvit side og bruker Internet Explorer kan det skyldes at kompatabilitetsvisning er slått på. Denne må du skru av ved å åpne "Innstillinger for Kompatabilitetsvisning" i menyen "Verktøy" (vises med et hjul-symbol øverst til venstre i nettleseren).

  Om du ikke kommer videre fra beskjeden Laster informasjon i kartet kan årsaken være at "ActiveX-filtrering" er slått på i Internet Explorer. På denne siden finnes informasjon om filtreringen og hvordan du kan deaktivere den. Se også denne videoen som viser hvordan du skrur av filtreringen.

 • Kan jeg tegne flere tiltak på samme sted i kartet?

  Ja, noen tiltak kan tegnes over hverandre i kartet. Du får beskjed i kartet dersom to tiltak ikke kan overlappe. Dersom det er delvis overlapping vil deler av arealet "klippes" bort. Se denne videoen for mer informasjon. En detaljert oversikt over mulig overlapping er også tilgjengelig.

 • Hvilken eiendom skal jeg registrere fellesseter på?

  Fellesseter kan tegnes utenfor din eiendomsgrense. Du trenger altså ikke legge til eiendommen der fellesseteren ligger, men kan tegne den direkte i kartet så lenge hovednummeret på driftssenteret ditt er med i søknaden.

  Du skal ikke bruke eiendomsnummeret ”gnr 88888” for å tegne inn tiltaket i kartet.

  ”Drift av enkeltseter med melkeproduksjon” og ”Skjøtsel av stølsvoller og seterlandskap” kan også tegnes uavhengig av eiendomsgrensen.

 • Hvordan tegne tiltak på et fellesområde?

  Dersom du samarbeider med andre foretak om et fellesareal, skal du tegne inn din andel av arealet (din teig) i kartet. Dette gjelder også selv om dere i praksis ikke opererer med atskilte teiger. Dersom det ikke er mulig å få tegnet det inn nøyaktig kan du overskrive verdien fra kartet etter at du har hentet inn denne til søknadsskjemaet.

 • Kartet stemmer ikke med virkeligheten - hva gjør jeg?

  Hvis du mener at kartet ikke er riktig eller at du får verdier fra inntegningene som du mener ikke stemmer, kan du enten ta kontakt med kommunen eller skrive en melding til saksbehandler på siden Melding til saksbehandler. Det kan hende at AR5-kartet (markslagkart) ikke er oppdatert tilstrekkelig, for eksempel ved nydyrking.

 • Hvorfor gir kartet meldingen: ingen ”lovlige områder”?

  Dersom du får melding i kartet om at det ikke finnes noen "lovlige områder" for å tegne et tiltak kan det være ulike grunner til det. Eksempler kan være:

  • Noen tiltak kan kun tegnes på gitte arealtyper, som eks. jordbruksareal

  • Det kan være at tiltaket du prøver å tegne krever at du allerede har tegnet inn et annet tiltak først.

  • For vanntiltak har de fleste fylker ”prioriterte områder” og ”andre områder”. Sjekk at du har valgt riktig tiltak.

 • Jeg får feil på eiendommen i kartet

  For å få tegnet tiltak i kartet må eiendommen din eksistere i det digitale eiendomkartet. Dersom det ikke finnes digitalt eiendomkart for eiendommen må du levere søknaden på papir. Tegn inn tiltakene på papirkart og legg dem ved søknaden.

  NB: Sjekk først at du har skrevet hovednummeret riktig. Hvis det er skrevet feil, lukk kartet og gjør endringene i siden "Eiendommer" i skjemaet.