Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk miljøtilskudd i god tid!

Søknadsfristen for regionale miljøtilskudd nærmer seg. Mange venter med å fylle ut sine søknader om miljøtilskudd til siste dagene før søknadsfrist. Vi anbefaler å være tidlig ute.

Traktor i åkeren (Copyright: Colourbox)

Hvorfor er det smart å være tidlig ute

  • I år faller fristen for mange på en mandag. Du finner i siste liten ut at du trenger avklaringer om tiltakene som skal utføres, og må kontakte Landbrukskontoret i kommunen
  • Miljøtiltak skal tegnes inn i elektronisk kart – det er fint å ha god tid, særlig hvis du ikke har gjort det før
  • Systemene blir mer sårbare når mange søker samtidig, og risiko for at systemet «henger» øker

Dette er noen situasjoner som kan oppstå. Vær smart og ha god tid enten du trenger bistand fra landbrukskontoret eller har spørsmål til søknadsskjemaet.

Mange søker samtidig
Søknadsportalen for regionale miljøtilskudd er et komplekst elektronisk system, der foretak kan søke tilskudd  for mange ulike tiltak. -Vi har jobbet mye med å forenkle og legge tilrette, men folk er forskjellige og det er vanskelig å gjøre det enkelt for alle, sier rådgiver Irina Ålund i Landbruksdirektoratet. Hennes oppfordring er å ha god tid og lese forklaringer i søknadsskjemaet nøye, se veiledningsvideo og steg-for-steg guide til bruk av kart før man fyller ut søknaden.

Her finner du veiledning til søknad

Fakta om søknadsomgangen i 2017:
20 190 foretak fikk regionale miljøtilskudd (hvorav 748 beitelag)
Det ble utbetalt 435,7 mill kroner
Tilskuddene fordelte seg med:
  - 197 mill kroner til ivaretakelse av kulturlandskap og biologisk mangfold
  - 208 mill kroner til å redusere forurensing til vann og luft

 Se hele miljøstatistikken på våre nettsider

Kontaktperson

Elektroniske tjenester

Mer om temaet