Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Å så ettervekst gir tilskudd

Bønder som sår gras etter tidlig høstet korn vil fortsatt kunne få miljøtilskudd. Landbruks-og matdepartementet presiserer tolkningen av regelverket for å gi muligheter for å øke grovfôrproduksjonen i år.

Slåttonn i Stange, Hedmark

Ettervekst på årets kornåkre gir fortsatt produsenten rett til å få miljøtilskudd, presiserer Landbruks-og matdepartementet. Foto: Amund Spangen


De som høster korn tidlig og sår en ettervekst, for eksempel raigras som overvintrer i stubb, kan fortsatt få tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding under regionale miljøprogram. Det er ennå noe tid til å så en ettervekst etter tidlig høstet korn som kan gi en grovfôravling på senhøsten, der det kommer tilstrekkelig med regn. En ettervekst kan også bidra til å utnytte gjødsel som er tilført på våren, men som på grunn av tørken ikke har blitt utnyttet av kornet som ble sådd i vår. Etterveksten må etableres innen 31. august for at den skal bidra til avling og næringsopptak i høst og til jorddekke over vinteren. Etterveksten skal ikke være hovedvekst kommende år.

- Vi må utnytte alle muligheter vi har for å øke grovfôrproduksjonen i den alvorlige tørkesituasjonen vi har. Jeg ønsker derfor å fjerne all mulig usikkerhet om hvordan nye tilpasninger påvirker tilskuddene til den enkelte bonde, sier landbruks-og matminister Jon Georg Dale.

Det er tidligere presisert at etablering av ettervekst ikke skal påvirke avlingsskade­erstatningen. Med presiseringen her blir det samme gjeldende for avrenningstiltak.

Foto på forsiden: Amund Spangen

Kontaktperson