Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Foreløpige søknadstall for regionale miljøtilskudd

Foreløpige tall viser at 20 668 foretak har søkt om tilskudd til å utføre miljøtiltak gjennom regionalt miljøprogram (RMP) i 2015. Dette er omtrent på samme nivå som i 2014.

Som tidligere år fordeler søknader seg på to store hovedkategorier. Om lag 64 prosent er tiltak som skal bevare kulturlandskap og biologisk mangfold, mens 33 prosent er tiltak for å redusere forurensing til luft og vann. I tillegg utgjør en liten andel - 3 prosent - tiltak som skal legge til rette for friluftsliv.

Kartillustrasjonen gir en oversikt over hvordan de to hovedkatergoriene av tiltak i RMP fordeler seg geografisk.

Regiuonalt miljøprogram - fordeling tiltakSøknader om tilskudd for å bevare kulturlandskap og biologisk mangfold kommer fra hele landet. Som kartet viser utgjør disse tiltakene hovedvekten i fylker langs kysten fra Agder helt til Finnmark.

Den andre hovedgruppen tiltak skal redusere eller forebygge mot forurensning til luft og vann fra jordbruket. Kartet viser at det er en overvekt av forurensingstiltak i Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark og Vestfold. Dette har blant annet sammenheng med utfordringer med vannkvaliteten i vannområder i disse fylkene.

 

RMP_nyhetssak_bare_forklaring 

 

 

 

 

 

Tallene viser at om lag 16 500 foretak har søkt elektronisk. Selv om fristen for å søke RMP-tilskudd har gått ut i alle fylker, er det fortsatt en god del papirsøknader som registreres fortløpende frem til slutten av året.

Vi forventer en elektronisk søkerandel på rundt 75 prosent i år.  

Utbetalingsdato er 24. februar 2016, og da vil endelige tall for søknadsomgangen 2015 foreligge.

 

Kontaktperson