Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

Torsdag 12. mars fikk 20 700 foretak utbetalt tilskudd for gjennomføring av miljøtiltak i jordbruket. Tilskuddene skal stimulere til økt miljøinnsats i jordbruket ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger.

Oversikten over utbetalinger viser at omtrent 518 mill. kroner er utbetalt innenfor de regionale miljøprogrammene.

Midler til miljøtiltak 2019 Foto: LandbruksdirektoratetMiljøtiltakene er inndelt i åtte forskjellige temaer:

  • kulturlandskap
  • biologisk mangfold
  • kulturminner og kulturmiljø
  • friluftsliv
  • avrenning til vann
  • utslipp til luft
  • plantevern og miljøavtale

På landsbasis viser tallene at i 2019 ble det søkt flest tilskudd til tiltak knyttet til Kulturlandskap, deretter kommer tiltak knyttet til avrenning til vann og på tredje plass tiltak knyttet til utslipp til luft.

Mer statistikk og informasjon om dette temaet finner du på vår hjemmeside under fanen Statistikk og utvikling.

Kontaktperson

Mer om temaet