Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Organisert beitebruk

Sau på utmarksbeite i lavfjell, Folldal. (Copyright: Oskar Puschmann, Skog og landskap)

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift. Formålet er å legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av utmarka, samt å redusere tap av dyr på beite.

Søknaden om tilskudd skal leveres elektronisk. Tilskuddssatsene blir fastsatt av fylkesmannen og søknadsfristen er også fylkesvis.

 • Hvem kan søke?

  For å kunne søke om tilskudd må foretakene være organisert i godkjente beitelag. Det er kommunen som godkjenner beitelagene.

  Beitelag må bestå av minst to/tre medlemmer som har dyr på utmarksbeite. Mer informasjon om dette finner du på fylkesmannens nettsider.

  Alle beitelag må søke elektronisk via Altinn. Både laget og alle medlemmene må ha organisasjonsnummer! Det er beitelagslederen som skal søke på vegne av beitelaget og som har rettighet til å søke for laget i Altinn. Dersom noen andre skal levere søknaden, se framgangsmåte under fanen "spørsmål og svar"

 • Hvordan søke?

  Beitelag skal søke om tilskudd elektronisk og søknaden leveres i Altinn. Du kommer til søknadsskjemaet ved å trykke på lenken her. Du blir veiledet underveis når du fyller ut søknaden i Altinn.

  Nederst på siden finner du en lenke til en veiledning for å fylle ut søknaden i Altinn. Husk at du også kan henvende deg til kommunen om du har spørsmål.

  Alle beitedyrene som medlemmene søker tilskudd for, skal registreres. I 2015 kan man søke tilskudd per dyr som er sanket i beitelaget.

  Huskeliste for å søke:

  • Både beitelaget og alle medlemmene må ha gyldige organisasjonsnummer. Registrering av organisasjonsnummer kan gjøres i Enhetsregisteret via Altinn. På Brønnøysundregistrene sin nettside ligger det mer informasjon.

   

  • Lederen har rettighet til å søke for laget i Altinn. Dersom noen andre skal levere søknaden, se framgangsmåte under "spørsmål og svar".

   

  Det er trygt å levere søknaden elektronisk. Dersom laget søkte tilskudd i fjor, ligger medlemmene med org.nummer og beiteområde ferdig utfylt. Du får løpende beskjed om du har fylt ut skjemaet riktig og bekreftelse/kvittering på at søknaden er levert. Denne kan du finne igjen i ”Min meldingsboks” i Altinn. 

  På Fylkesmannen sin nettside får du informasjon om hva du kan søke tilskudd for i år og generell informasjon om ordningen.

  Viktig:  Dersom du har problemer med søknad kan du ta kontakt med din kommune som kan hjelpe deg.

 • Når er søknadsfristen i mitt fylke?

  Fylke
  Søknadsfrist
  Aust-Agder10.11.2016
  Buskerud10.11.2016
  Finnmark10.11.2016 
  Hedmark20.10.2016
  Hordaland15.11.2016
  Møre og Romsdal10.11.2016
  Nordland10.11.2016
  Nord-Trøndelag10.11.2016
  Oppland10.11.2016
  Oslo og Akershus10.11.2016
  Rogaland15.11.2016
  Sogn og Fjordane10.11.2016
  Sør-Trøndelag10.11.2016
  Telemark15.11.2016
  Troms01.12.2016
  Vest-Agder10.11.2016
  Østfold10.11.2016

   

 • Statistikk

  Beitelagsdata blir framstilt på en egen kartløsning hos NIBIO. Informasjonssystemet for beiting i utmark viser beitelagenes geografiske avgrensning, antall beitedyr, dyretetthet, tapsprosent, m.m. Systemet skal integrere data fra ulike kilder knyttet til beitebruk, og kan brukes på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

  Se kart og statistikk hos NIBIO

   

  Statistikken for 2016 arbeides nå inn i kartløsningen til NIBIO. Fram til det er på plass kan du laste ned excelfilene under.