Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til drift av beitelag

Sau på utmarksbeite i lavfjell, Folldal.  (Copyright: Oskar Puschmann, Skog og landskap)

(Organisert beitebruk/ OBB)

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift. Formålet er å legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av utmarka, samt å redusere tap av dyr på beite.

Søknaden om tilskudd skal leveres elektronisk. Fristen varierer fra fylke til fylke. Tilskuddssatsene blir fastsatt av fylkesmannen.

Kontakt

Frister

    Siste nyheter