Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til drift av beitelag

Sau på utmarksbeite i lavfjell, Folldal. (Copyright: Oskar Puschmann, Skog og landskap)

(Organisert beitebruk/ OBB)

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift. Formålet er å legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av utmarka, samt å redusere tap av dyr på beite.

Søknaden om tilskudd skal leveres elektronisk. Fristen varierer fra fylke til fylke. Tilskuddssatsene blir fastsatt av fylkesmannen.

 • Hvordan søke?

  Beitelag må levere søknad om tilskudd elektronisk via Altinn. Fra og med 15. september kan du logge inn i Altinn med MinID eller BankID.

  Nedenfor finner du lenke til veiledning. Alle beitedyrene som medlemmene søker tilskudd for, skal registreres. Fra 2019 kan man søke tilskudd per dyr som er sluppet i beitelaget.

  Dersom laget søkte tilskudd i fjor, ligger medlemmene med org.nummer og beiteområde ferdig utfylt. Du får løpende beskjed om du har fylt ut skjemaet riktig og bekreftelse/kvittering på at søknaden er levert. Denne kan du finne igjen i ”Min meldingsboks” i Altinn. 

  Se "spørsmål og svar" hvis noen andre enn lederen i beitelaget skal levere søknaden.

  På Fylkesmannen sin nettside finner du informasjon om hva du kan søke tilskudd for i år, samt generell informasjon om ordningen. Kontakt kommunen hvis du har problemer med søknaden eller spørsmål.

 • Hvem kan søke?

  For å kunne søke om tilskudd må foretakene være organisert i beitelag godkjent av kommunen. Beitelag må bestå av minst to aktive medlemmer med dyr på utmarksbeite. Mer informasjon om dette finner du på fylkesmannens nettsider. Både laget og alle medlemmene må ha organisasjonsnummer. På Brønnøysundregistrene sin nettside ligger det mer informasjon om registrering. 

 • Når er søknadsfristen i mitt fylke?

  FylkeSøknadsfristNettside
  Rogaland15.11.2020her
  Møre og Romsdal16.11.2020her
  Nordland15.11.2020her
  Oslo og Viken02.11.2020her
  Innlandet15.11.2020her
  Vestfold og Telemark16.11.2020her
  Agder16.11.2020her
  Vestland15.11.2020her
  Trøndelag16.11.2020her
  Troms og Finnmark16.11.2020her

   

Kontakt

 • Julio Cesar ToroTelefon: 78606051, Mobil: 45458528
 • Kommunen

  Kontakt kommunen din om du har spørsmål.

Frister

  Siste nyheter