Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar

Høyslått (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

 • Hvordan logger jeg inn i Altinn?

  Du har fire alternativer for innlogging: MinID, BankID, Buypass eller Comfides.Vi anbefaler BankID eller MinID.

  MinID: Her bruker du passordet du laget selv da du opprettet MinID, samt en PIN-kode fra mobil eller kodebrev. OBS: Dette er ikke de PIN-kodene som kalles "Altinn-koder"! Altinnkoder har både tall og bokstaver og fungerer ikke for denne innloggingen. De riktige MinID-kodene består bare av tall. Les mer om opprettelse og bruk av MinID.

  BankID: Bruk passordet du valgte da du opprettet BankID og kode fra kodeenheten fra banken din (kodebrikke, kodekalkulator etc.) BankID må være aktivert i nettbanken din for å fungere. Det går ikke an å bruke "BankID på mobil" i Altinn. For mer hjelp, se Spørsmål og svar om BankID.

   

  Gå direkte til søknadsskjema for regionalt miljøtilskudd i Altinn. Herfra kan du logge inn.

 • Jeg finner ikke fylket mitt når jeg skal søke

  Dersom du allerede har påbegynt en søknad vil du ikke lengre finne fylket ditt i lista over fylker. Gå tilbake til hovedsiden og du finner den nederst på siden. Ønsker du å fortsette på søknaden trykker du på "endre".

   skjermbilde_finnerikkefylke

 • Kan jeg søke med iPAD?

  Det er desverre ikke mulig å bruke iPAD til å søke om regionalt miljøtilskudd eller organisert beitebruk. Du vil ikke finne "søknadsknappen" når du går inn i skjemaet.

 • Hvordan kan jeg importere tiltak fra i fjor?

  Som utgangspunkt skal du få spørsmål når du åpner kartet om du vil hente inn karttegninger fra tidligere år. Du kan velge kart fra 2013, 2014 eller 2015.

  Får du ikke dette spørsmålet opp automatisk eller svarte nei men har ombestemt deg kan du trykke på den grå knappen med en skrå pil for å få opp denne muligheten på nytt.

  Se denne videoen som viser hvordan det gjøres. 

 • Jeg skal søke for beitelaget, men kommer ikke inn i søknadss...

  Det er den som er registrert som lagets daglige leder/styrets leder i Enhetsregisteret som har tilgang til å levere søknad for laget. Du må velge beitelaget i nedtrekksmenyen som kommer når du åpner skjemaet. Se instruksjonsvideo.

  Dersom det er en annen (f.eks. kasserer) som skal levere søknaden, må han/hun fårettigheten til å levere. Det er lederen som kan delegere retten. Se denne veiledningen i Altinn for delegering av rettigheter. Den som skal levere søknaden, og har fått rettigheten delegert til seg, skal finne beitelaget i nedtrekksmenyen som kommer opp når skjemaet åpnes. Dersom beitelaget ikke vises her, er ikke rettigheten riktig delegert.

 • Jeg får ikke opp skjema i Altinn. Hva gjør jeg?

  Det kan hende nettleseren din må oppdateres. Du må minimum ha Internet Explorer 9,  Firefox 13, Opera 12 eller Chrome 25 eller nyere versjoner. 

 • Jeg representerer ikke en bedrift eller juridisk enhet

  I det du skal åpne skjema skal du velge foretaket ditt i en nedtrekksmeny. Dersom denne ikke vises, og du i stedet får meldingen «For å benytte denne tjenesten må du representere en bedrift eller en juridisk enhet (foretak)» må du først gi samtykke til å levere skjemaer for foretaket ditt. 

  Gå tilbake til Profil, roller og rettigheter.  Her kan du se hvilke tjenester du har tilgang til. 

 • Jeg får feilmelding på første siden i søknadsskjemaet

  Sjekk at organisasjonsnummeret til foretaket ditt står ferdig utfylt. 

  Dersom ikke riktig organisasjonsnummer står i skjemaet, representerer du feil foretak. Gå til "Min meldingsboks", velg gårdsbrukets org.nummer i nedtrekksmenyen (merket i rødt i bildet nedenfor), og søk opp skjemaet på nytt. Da skal org.nummeret komme opp i skjemaet, og feilmeldingen skal være borte.

  Altinn_velg aktør 2

 • Jeg blir uventet logget ut av søknadsskjemaet

  Dette kan skje hvis du bruker frem/tilbake-knappene i nettleseren. Bruk knappene "Neste" og Forrige" nederst i søknadsskjemaet i stedet. Du kan også bruke menyen i venstre marg for å navigere i skjemaet.  Hvis du ikke har aktivitet i skjemaet på 30 minutter blir du logget ut. Etter 2 timer blir man logget ut uansett aktivitet eller ikke. Da må man gå til altinn å logge på på nytt. Det du har gjort hittil i skjema og kart lagres underveis og skal ikke bli borte dersom du logges ut.

 • Hvor rask internettforbindelse må jeg ha?

  Det er det elektroniske kartet som krever mest kapasitet. Om du for eksempel ikke har bredbånd og har problemer med at kartet ikke fungerer, vil vi anbefale å levere søknaden på papir. Papirskjema kan du laste ned på hjemmesidene til fylkesmannen, eller du kan få det hos kommunen. Legg ved kart med tiltakene dine inntegnet. Søknaden leveres til kommunen.

 • Hvor sender jeg søknaden?

  I den elektroniske søknaden er det fylt ut fylke og kommune hvor driftssenteret ditt ligger, og søknaden sendes automatisk dit. Søker du miljøtilskudd i et annet fylke velger du den kommunen der du gjør hoveddelen av tiltakene dine. Bruker du papirskjema gjelder samme retningslinjer for hvor søknaden skal leveres.

 • Jeg vil se på søknaden jeg sendte inn

  Dersom du har sendt inn en søknad, kan du finne kvitteringen i "Min meldingsboks" i Altinn. Husk å velge foretaket ditt i nedtrekkslista. 

 • Hvor finner jeg mer informasjon om miljøtiltak i mitt fylke?

  Se fylkets veileder for regionalt miljøtilskudd.  Lenke til fylkenes veiledere finner du her.

 • Jeg har miljøtiltak i mer enn ett fylke. Hvordan søker jeg?

  Du sender inn en søknad til hvert fylke. Velg den kommunen der størsteparten av tiltakene gjøres. 

 • Når er søknadsfristen?

  Det er ulike søknadsfrister for hvert fylke. Her finner du en oversikt over søknadsfristene.

 • Hva skjer om jeg leverer for sent?

  Det er mulig å levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfristen, men da avkortes tilskuddet med kr 1 000 per virkedag. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristen vil bli avvist.

 • Kan jeg få utsatt søknadsfrist?

  Du kan søke om dispensasjon fra søknadsfristen. Søknaden om dispensasjon skal sendes  til Fylkesmannen. Det er kun aktuelt å gi dispensasjon i spesielle tilfeller.

 • Når skjer utbetalinga?

  Utbetalingsdato er 22. februar 2017. Dersom det er feil i søknaden kan utbetalingen komme senere.

  Du mottar tilskuddsbrevet en stund før du får utbetalingen på konto.

 • Til hvilket kontonummer blir pengene utbetalt?

  Tilskuddet blir utbetalt til kontonummeret som er registrert på foretaket i Landbruksregisteret. Hvis du ikke har endret dette selv, i Altinn eller med endringsskjema for kontonummer på papir, er det det samme kontonummeret som er blitt brukt til produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd tidligere. 

 • Hvordan kan jeg endre kontonummer for utbetalingen?

  Du kan endre kontonummeret for utbetaling i Altinn ved å bruke skjemaet "Endring av bankkontonummer for landbruksforetak (LDIR-056)".

  Du kan også sende inn et endringsskjema på papir til kommunen. Dette er samme skjema som for produksjonstilskudd.

  Kommunen må ha mottatt skjemaet senest tre uker før utbetaling for at det regionale miljøtilskuddet skal bli utbetalt til det nye kontonummeret. Samme dato gjelder for endring av kontonummer i Altinn.

   

   

  • Skjemaer

   • SLF-056  Endringsskjema for kontonummer som benyttes i utbetaling av produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
 • Når og hvordan får jeg tilskuddsbrevet?

  Tilskuddsbrevet sendes kun til din meldingsboks i Altinn.  I "Min meldingsboks" må du i nedtrekkslisten øverst i skjermbildet velge foretaket ditt for å få se tilskuddsbrevet. Foretaket vises med organisasjonsnummer foran navnet på foretaket, eks. 999 999 999 Ole Olsen: 

  Altinn_min meldingsboks

   

 • Kan jeg få e-post/SMS om at tilskuddsbrevet kommet?

  Ja, du blir varslet om at et nytt vedtak er tilgjengelig i Altinn. Varselet sendes til det telefonnummeret/e-postadressen som er opplyst i søknaden. Både mobiltelefonnummer og e-postadresse er obligatoriske felter for å få sendt inn søknaden.