Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar

Høyslått (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

 • Hvordan logger jeg inn i Altinn?

  Du har flere alternativer for innlogging, blant annet MinID, BankID, Buypass eller Comfides.Vi anbefaler BankID eller MinID.

  MinID: Her bruker du passordet du laget selv da du opprettet MinID, samt en PIN-kode fra mobil eller kodebrev. OBS: Dette er ikke de PIN-kodene som kalles "Altinn-koder"! Altinnkoder har både tall og bokstaver og fungerer ikke for denne innloggingen. De riktige MinID-kodene består bare av tall. Les mer om opprettelse og bruk av MinID.

  BankID: Bruk passordet du valgte da du opprettet BankID og kode fra kodeenheten fra banken din (kodebrikke, kodekalkulator etc.) BankID må være aktivert i nettbanken din for å fungere. Det går ikke an å bruke "BankID på mobil" i Altinn. For mer hjelp, se Spørsmål og svar om BankID.

  Gå direkte til søknadsskjema for regionalt miljøtilskudd i Altinn. Herfra kan du logge inn.

 • Jeg finner ikke fylket mitt når jeg skal søke

  Dersom du allerede har påbegynt en søknad, vil du ikke lengre finne fylket ditt i lista over fylker. Gå tilbake til hovedsiden og du finner den nederst på siden. Ønsker du å fortsette på søknaden trykker du på "endre".

   skjermbilde_finnerikkefylke

 • Kan jeg søke med nettbrett eller mobil.

  Ja, det skal være mulig, men skjemaet er ikke tilpasset nettbrett og mobil.

 • Jeg skal søke for beitelaget, men kommer ikke inn i skjemaet

  Den som er registrert som lagets daglige leder/styrets leder i Enhetsregisteret har tilgang til å levere søknad for laget. Beitelaget må velges i nedtrekksmenyen som kommer når skjemaet åpnes. Se instruksjonsvideo.

  Dersom det er en annen som skal levere søknaden, må vedkommende få delegert rettigheten "primærnæring og næringsmidler" for beitelaget, eller enkeltrettighet til søknadsskjemaet for beitelaget. Lederen kan delegere. Se denne veiledningen i Altinn for delegering av rettigheter. Dersom beitelaget ikke vises i nedtrekksmenyen, er rettigheten ikke delegert.

  Finne beitelaget i nedtrekksmenyen

 • Jeg får ikke opp skjema i Altinn. Hva gjør jeg?

  Det kan hende nettleseren din må oppdateres. Søknadsskjemaet skal fungere med nettlesere Fire Fox, Google Chrome, Opera og Explorer.

 • Jeg kommer ikke inn som riktig foretak/ aktør

  Det kan være mange grunner til dette. Når du logger inn skal du få opp en nedtrekksmeny med foretakene du kan representere.

  • Du må ha rettighet til å sende inn skjemaet for foretaket, dvs enten enkeltrettighet eller rettigheten "primærnæring og næringsmidler". Rettigheter kan delegeres, se veiledning hos Altinn om å gi roller og rettigheter
  • Hvis du har logget inn som et annet foretak, i et annet skjema, må du logge ut der før du kommer inn i dette skjemaet. Du kan alternativt enten vente, lukke nettleseren eller bruke en annen nettleser. 
  • Hvis du under "profil, roller og rettigheter" i Altinn, innlogget som et annet foretak, har krysset "jeg ønsker ikke å bli spurt om aktør...", vil du kunne få problemer med å endre foretak ved innlogging. Du må endre innstilling i Altinn.
 • Jeg får feilmelding på første siden i søknadsskjemaet

  Sjekk at organisasjonsnummeret til foretaket ditt står ferdig utfylt. 

  Dersom ikke riktig organisasjonsnummer står i skjemaet, representerer du feil foretak. Gå til "Min meldingsboks", velg gårdsbrukets org.nummer i nedtrekksmenyen (merket i rødt i bildet nedenfor), og søk opp skjemaet på nytt. Da skal org.nummeret komme opp i skjemaet, og feilmeldingen skal være borte.

  Altinn_velg aktør 2

 • Jeg blir uventet logget ut av søknadsskjemaet

  Dette kan skje hvis du bruker frem/tilbake-knappene i nettleseren. Bruk knappene "Neste" og Forrige" nederst i søknadsskjemaet i stedet. Du kan også bruke menyen i venstre marg for å navigere i skjemaet.  Hvis du ikke har aktivitet i skjemaet på 30 minutter blir du logget ut. Etter 2 timer blir man logget ut uansett aktivitet eller ikke. Da må man logge inn på nytt via Altinn. Det du har gjort hittil i skjema og kart lagres underveis, og skal ikke bli borte dersom du logges ut.

 • Hvor rask internettforbindelse må jeg ha?

  Det er det elektroniske kartet som krever mest kapasitet. Om du for eksempel ikke har bredbånd og har problemer med at kartet ikke fungerer, vil vi anbefale å levere søknaden på papir. Papirskjema kan du laste ned på hjemmesidene til fylkesmannen, eller du kan få det hos kommunen. Legg ved kart med tiltakene dine inntegnet. Søknaden leveres til kommunen.

 • Hvor sender jeg søknaden?

  I den elektroniske søknaden er det forhåndsutfylt fylke og kommune etter hvor driftssenteret ditt er registrert. Hvis du skal søke i et annet fylke enn der du har driftssenter, må du velge kommunen der du gjør hoveddelen av tiltakene. Bruker du papirskjema, gjelder samme retningslinjer for hvor søknaden skal leveres.

  Hvis du utfører tiltak i flere fylker, sender du en søknad per fylke.

 • Jeg vil se på søknaden jeg sendte inn

  Dersom du har sendt inn en søknad, kan du finne kvitteringen i "Min meldingsboks" i Altinn. Husk å velge foretaket ditt i nedtrekkslista. 

 • Hvor finner jeg mer informasjon om miljøtiltak i mitt fylke?

  Se fylkets veileder for regionalt miljøtilskudd.  Lenke til fylkenes veiledere finner du her.

 • Jeg har miljøtiltak i mer enn ett fylke. Hvordan søker jeg?

  Du sender inn en søknad til hvert fylke. I hvert fylke velger du den kommunen der hoveddelen av tiltakene gjøres. 

 • Når er søknadsfristen?

  Det er ulike søknadsfrister for hvert fylke. Her finner du en oversikt over søknadsfristene.

 • Hva skjer om jeg leverer for sent?

  Det er mulig å levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfristen, men da avkortes tilskuddet med kr 1 000 per virkedag. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristen vil bli avvist.

 • Kan jeg få utsatt søknadsfrist?

  Du kan søke om dispensasjon fra søknadsfristen. Søknaden om dispensasjon skal sendes til Fylkesmannen. Det er kun aktuelt å gi dispensasjon i særlige tilfeller.

 • Når er planlagt utbetaling?

  Planlagt utbetaling er 12. mars 2020. Enkelte søknader kan bli utbetalt noe senere, for eksempel hvis det er feil i søknaden, eller hvis det trengs lengre saksbehandlingstid.

  Du mottar tilskuddsbrevet en stund før du får utbetalingen på konto.

 • Til hvilket kontonummer blir pengene utbetalt?

  Tilskuddet blir utbetalt til kontonummeret som er registrert på foretaket i Landbruksregisteret ca 30. januar 2020. Hvis dette ikke er endret, er det det samme kontonummeret som er blitt brukt til produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd tidligere. 

 • Hvordan kan jeg endre kontonummer for utbetalingen?

  Du kan endre kontonummeret for utbetaling i Altinn ved å bruke skjemaet "Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet". Dette må være endret senest 28. februar 2020 for at det regionale miljøtilskuddet skal bli utbetalt til det nye kontonummeret.

  Kontonummeret blir registrert i Landbruksdirektoratets kontonummerregister. Papirskjema for endring av kontonummer er fjernet fra Landbruksdirektoratets nettsider. Kommunen har fremdeles tilgang til å endre kontonummeret direkte i dette registeret. Kommunen kan endre dette så lenge de har tilgang, men må sørge for dokumentasjon av at det er rett person som opplyser om kontonummeret.  

  • Skjemaer

   • LDIR-056Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet

 • Når og hvordan får jeg tilskuddsbrevet?

  Tilskuddsbrevet sendes til din meldingsboks i Altinn i forkant av utbetalingen. I "Min meldingsboks" må du i nedtrekkslisten øverst i skjermbildet velge foretaket ditt for å få se tilskuddsbrevet. Foretaket vises med organisasjonsnummer foran navnet på foretaket, eks. 999 999 999 Ole Olsen: 

  Altinn_min meldingsboks

   

 • Får jeg e-post/SMS om at tilskuddsbrevet kommet?

  Ja, du blir varslet om at et nytt vedtak er tilgjengelig i Altinn. Varselet sendes til det telefonnummeret/e-postadressen som er opplyst i søknaden. Det er obligatorisk å fylle inn enten mobiltelefonnummer eller e-postadresse i søknaden.

   

   

Kontakt

 • Julio Cesar ToroTelefon: 78606051, Mobil: 45458528
 • Kommunen

  Kontakt kommunen din om du har spørsmål.

Siste nyheter