Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

SMIL - korleis søkje?

Kulturlandskap på Jeløya (Copyright: SLF)

Søknad skal sendes til kommunen. Den enkelte kommune fastsett søknadsfrist.

Det skal søkjes på eige søknadsskjema. Skjema finn du i menyen til venstre.

  • Kven kan søkje SMIL-midler?

    Tilskot kan gis til foretak som oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og 4. Landbrukseigedomen sin eier må gje tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskrifta.

    Søkjer må ha gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfald, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffar og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet.

    .