Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Endringer i SMIL-forskriften fra 2017

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Endringene gjelder fra 1.1.2017 og berører eiere som ikke driver gården selv.

Steinssletta - utvalgt kulturlandskap Buskerud (Copyright: Fylkesmannen i Buskerud)

Utbedring av hydrotekniske anlegg og verneverdige bygninger er av størst interesse for eier enten jorda er drevet av eier eller leid ut. Foto: Fylkesmannen i Buskerud

I 2015 ble SMIL-ordningen avgrenset til søkere som var berettiget produksjonstilskudd. En utilsiktet konsekvens av dette var at eiere av landbrukseiendom som har leid bort alt areal, ikke lenger kunne søke om SMIL-midler.

Eier har ofte større interesse enn leier av å gjennomføre investeringstiltak som utbedring av hydrotekniske anlegg og istandsetting av verneverdige bygninger. I jordbruksoppgjøret 2016 ble det derfor bestemt at eier av landbrukseiendom kan søke SMIL-tilskudd så lenge det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket