Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Innrapportering av forbruk av epleråstoff i sesongen 2018-2019

  Foretak som har kjøpt et minstekvantum av norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat, kan få importere råvarer med nedsatt toll til sin produksjon. Landbruksdirektoratet skal innen 1. desember fastsette krav til hvor mye norsk epleråstoff foretak må bruke for å få importere...

 • Økoveksten flater ut første halvår

  Fortsatt øker omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandel, men veksten er lavere enn tidligere. Andelen økologisk av totalomsetningen er uendret på omtrent 2 prosent.

 • Avtale om fordeling av rein inngått mellom Jovsset Ante Sara og flere reineiere

  Det er inngått en intern avtale mellom flere reineiere som innebærer at det kan gå mot en løsning i saken mellom Jovsset Ante Sara og staten. Gjennom det interne selvstyret har Sara søkt og funnet en løsning. En langvarig tvist kan dermed gå mot en løsning.

 • Pris for kulturlandskap til Lofoten

  Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019 vart tysdag tildelt Uttakleiv grendelag i Vestvågøy i Lofoten. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte ut prisen.

 • Sesongpreget import, historisk pizza-eksport

  Norge selger stadig mer pizza til utlandet. En ny kvartalsrapport fra Landbruksdirektoratet viser konkurransetrender i RÅK-industrien, som omfatter bearbeidede jordbruksvarer.

 • Nye tollnedsettelser for bearbeidede varer med bær

  Landbruksdirektoratet har fastsatt nye råvaresatser for bær, med virkning fra 1. september 2019. Tollsatsen gjelder for produkter som inneholder bær, og som importeres fra EU eller land Norge har frihandelsavtale med.

 • Natur, kulturarv og levebrød – jubileumssamling for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  Det er i år ti år siden 20 områder fikk status som Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. I dag har satsingen vokst til 45 områder over hele landet. Dette ble markert med jubileumssamling i Stavanger og Rennesøy 20. august, der 130 deltakere fra hele landet deltok.

 • Forventer god kornavling i år

  Etter fjorårets tørkesommer og svært små kornavlinger, ser det i år ut til å bli gode avlinger. Men så tidlig på året knytter det seg usikkerhet til om hvor mye av kornet som kan brukes til mat.

 • Utlyser prosjektmidler til skognæringen

  Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. tre mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende skisser er 20. september.

 • Frister og auksjoner av tollkvoter for 2020

  Auksjonsplanen for andre halvår 2019 og viktige frister i forbindelse med auksjonene er nå klare.