Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Økologiprogrammet er klart

  Landbruksdirektoratet har fastsatt økologiprogrammet. Formålet er en mer målrettet, samordnet og effektiv bruk av virkemidler til økologisk jordbruk i jordbruksavtalen.

 • Nytt reindriftsstyre oppnevnt

  Nytt reindriftsstyre får Inge Ryan, rådmann i Namsos kommune, som leder. Reindriftsstyret er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet og Sametinget, og skal virke i perioden 1. juli 2019 til 31. desember 2022.

 • Nye prosjekt skal styrke bærekraft og dyrevelferd

  Seks utredninger og forprosjekt ble innvilget av forskningsstyrene 12.juni.

 • Prisen for leie av jord øker

  Prisen for å leie jord til jordbruksformål har økt for alle utleieformål fra 2018, men det er til dels store regionale forskjeller. Målt i kroner er det størst økning for grønnsaker/bær og potetdyrking, mens endringen for gras bare er marginal.

 • 2018 positivt for jordvernet

  Endelige tall fra KOSTRA viser at det ble omdisponert 3 561 dekar dyrka jord i 2018. Dette er godt innenfor jordvernmålet på 4 000 dekar. Imidlertid er matjorda fortsatt under press i flere regioner.

 • Følger med på barkbillestatus i skogen

  Den varme perioden i april ga gode vilkår for barkbiller, som ved utbrudd kan gi store skogskader. Kjølig og vått vær i mai og begynnelsen av juni har imidlertid dempet faren.

 • Fortsatt trøkk på tømmerkaier

  Innen fristen 15. april hadde Landbruksdirektoratet mottatt 12 skisser til nybygging og ombygging av tømmerkaier. Av disse inviteres 6 av prosjektene til endelig søknadsrunde i 2019. Fristen for disse er 1. september.

 • Grøntnyheter får fast plass

  Nå finner du Landbruksdirektoratets ukentlige informasjon om grøntmarkedet på en fast side på vårt nettsted. Den distribueres ikke lenger med direktoratets nyhetsbrev.

 • 7,8 millioner kroner til genressurstiltak i 2019

  Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 7,8 millioner kroner til 62 prosjekter som skal ivareta genetiske ressurser hos norske husdyr, kulturplanter og skogtrær.

 • Brokkolisesongen starter neste uke

  Den første brokkolien blir høstet neste uke. Det er sesongstart også for vårløk og små mengder kålrot og potet.