Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Utredning om særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevningsordningen for melk

  Landbruksdirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet rapporten Utredning om særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevningsordningen for melk.

 • Utbetaling av tilskuddene til siidaandeler og tamreinlag starter i juni

  Beitekrisen i reindriftsnæringa gjør at utbetaling av tilskudd til siidaandeler og tamreinlag vil starte fredag 12. juni, og fortsette ukentlig til alle søknadene er behandlet og utbetalt.

 • Midler til krisefôring forskutteres

  Store snømengder skaper fortsatt utfordringer for reindrifta. Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland har meldt inn et behov på 10 millioner kroner for tilskudd til kjøp av fôr og til uttransportering av fôr i mai.

 • Tollkvoter for siste del av kornåret 2019/2020 er fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 19. mai.

 • Statsråden foreslår 10 millioner ekstra til beitekrisen

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var mandag 11. mai i Alta og la fram regjeringens forslag om å bevilge ytterligere 10 millioner kroner til beitekrisen som har rammet reindrifta i Nordland, Troms og Finnmark.

 • Status – salg av melkekvoter

  Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote. Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021.

 • Fortsatt midler til krisefôring av rein

  Landbruksdirektoratet har denne uken utbetalt 5 millioner kroner i støtte til kriseforing av rein i Nordland, Troms og Finnmark reinbeiteområde. Krisemidler for april er dermed utbetalt til distriktenes konto.

 • Informasjon om veterinærer og koronasmitte

  Landbruksdirektoratet og Mattilsynet har sendt informasjon til veterinærer, fylkesmenn og kommuner om hvilke regler som gjelder dersom veterinærer kommer i karantene på grunn av koronasmitte.

 • Ekstraordinær tiltakspakke til skogbruket i vår

  Regjeringen har fremmet forslag om å bevilge 50 mill. kroner i revidert statsbudsjett som en tiltakspakke for å holde aktiviteten oppe i skogbruket.

 • Fortsatt krevende beiteforhold for rein

  Store snømengder, harde snølag og lave temperaturer gjør at det fortsatt er krevende beiteforhold for reinen i Troms og Finnmark og Nordland. Langs kysten har det begynt å smelte, men oppe i høyden er det ingen tegn til bedring i beiteforholdene.