Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Stadig flere ordninger i landbruket blir selvbetjente

  I dag har Landbruksdirektoratet innlemmet ytterligere tre ordninger i den nye digitale plattformen som sikrer raskere saksbehandling og mindre byråkrati.

 • Tollkvoter for korn for 2018-2019 fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 21. august, og blir på 317 000 tonn fôrkorn, 80 000 tonn matkorn og 5 000 tonn oljefrø.

 • Mangel på blomkål igjen

  Markedet for blomkål har gått opp og ned i sommer, nå er det igjen for lite vare både innenlands og utenlands, noe som fører til økt pris.

 • FAO sin matvareprisindeks gjekk ned i juli

  Prisane på skummamjølkpulver og kjøt i EU gjekk ned i juli. Medan prisane på europeisk kveite fortsette å auke.

 • Regionale miljøtilskudd – forslag til nasjonal instruks på høring

  Landbruksdirektoratet ber om høringsinnspill på forslag til nasjonal instruks for regionale miljørilskudd. Frist for innspill er 14. september.

 • Tollfritak for grovfôr av høy og halm ut året

  Behovet for import av grovfôr forventes å vedvare utover høsten. Landbruks- og matdepartementet forlenger derfor tollfritaket for høy og halm ut året.

 • Nytt system for tilskudd til sykdomsavløsning

  Den 15.august åpnes den nye løsningen for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Målsettingen er mer effektiv saksbehandling og at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.

 • Utvidet ostekvote etter artikkel 19 for 2018 fordelt

  Etter en ny avtale med EU etter EØS-avtalens artikkel 19, har Landbruksdirektoratet fordelt en utvidet importkvote for ost. For 2018 innebærer dette at kvote for import av 125 tonn ost i perioden fra 1. oktober og ut året er fordelt etter søknad.

 • Ekstraordinær auksjonsrunde avsluttet

  Landbruksdirektoratet fordelte i dag en utvidelse av tollkvoten for karbohydratråvarer til kraftfôr for kvoteåret 2017/2018 for korn

 • Norsk agurk får bein å gå på

  Norske agurker er foretrukket av kjeder og forbrukere, men det er dessverre for lite norsk vare.