Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Midlertidig oppkjøpsordning for kumelkkvote

  Mange er opptatt av hvordan oppkjøpsordningen for kumelkkvote skal foregå. Her er de første avklaringene.

 • Høgare import av sukkervarer og sjokolade på hausten

  Importen av bearbeidde jordbruksvarer (RÅK-varer) i tredje kvartal 2019 var prega av sesongvariasjonar for sjokolade og sukkervarer, samt fortsatt oppgang i importen av brødvarer og sauser.

 • Tollkvoter for 200 millioner fordelt på auksjon

  Årets største auksjon for import av landbruksvarer med redusert toll er avsluttet. Hele 180 deltakere var påmeldt, noe som er ny rekord. Det var stor interesse for å importere storfekjøtt fra hele verden. Det samme gjaldt skinke fra EU.

 • Kald og våt høst gir utfordrende innhøsting

  Årets første lagertelling viser reduksjon i avlingene for flere grønnsaksslag, men alt er ikke kommet opp av jorden ennå. Det vil derfor være vanskelig å konkludere med avlingsnivåene.

 • Påfyll av kunnskap foran neste års jordbruksoppgjør

  Fire utredninger skal gi mer kunnskap om temaene nye miljøkrav, endrede forbrukermønstre og kompetansebehov. Utredningene skal være klare foran jordbruksoppgjøret 2020.

 • Regulering av griseproduksjon

  Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt regler for hvor mange avlspurker en bonde som driver med gris kan slakte per år.

 • Pengene til tømmerkaier er fordelt

  Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.

 • Søk om produksjons- og avløysartilskot innan 15. oktober

  Du kan no søke om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Teljedato er 1. oktober. Søknadsfristen er 15. oktober.

 • Søk om penger i Klima-og miljøprogrammet

  Landbruksdirektoratet inviterer nye og tidligere søkere til å søke penger i den nasjonale delen av Klima-og miljøprogrammet (KMP). Programmet støtter tiltak som skal komme bonden til gode, og det ligger 15 mill. kroner i potten.

 • Innrapportering av forbruk av epleråstoff i sesongen 2018-2019

  Foretak som har kjøpt et minstekvantum av norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat, kan få importere råvarer med nedsatt toll til sin produksjon. Landbruksdirektoratet skal innen 1. desember fastsette krav til hvor mye norsk epleråstoff foretak må bruke for å få importere...