Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

17 mill. kroner til etablering på Steinkjer

Regjeringen foreslår å bevilge 17 mill. kroner til Landbruksdirektoratet for å etablere en ny enhet på Steinkjer.

Jørn Rolfsen, adm. direktør i Landbruksdirektoratet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Jørn Rolfsen, adm.direktør i Landbruksdirektoratet, er fornøyd med regjeringens forslag til omstillingsmidler. Foto: Torbjørn Tandberg


I formiddag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 presentert. Dersom forslaget får Stortingets tilslutning, vil Landbruksdirektoratet få 17 mill. kroner for å starte oppbyggingen av den nye enheten på Steinkjer. Beslutningen om utflytting ble fattet av regjeringen i oktober i fjor, skal omfatte 30 årsverk og være sluttført innen oktober 2020. 

-  Vi er fornøyd med forslaget om en bevilgning på 17 mill. kroner for neste år. Med disse omstillingsmidlene vil vi kunne komme godt i gang med etableringen på Steinkjer i 2019, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Overføring av kompetanse
Pengene er planlagt brukt til rekruttering, kompetanseoppbygging og etablering av kontorlokaler. Ingen av de ansatte i Landbruksdirektoratet som er berørt av flyttingen fra Oslo til Steinkjer ønsker å bli med nordover. Tre lederstillinger som skal bygge opp enheten på Steinkjer er utlyst i disse dager. Dette er starten på en omfattende rekruttering på Steinkjer

-  Det er helt nødvendig med en god overføring av kompetanse fra de som i dag har jobben i Oslo til de nye medarbeiderne som skal fortsette jobben på Steinkjer. Dette fører til økte kostnader, uttaler Rolfsen.

Jordvern, tømmerkaier og skogsveier
I forslaget til statsbudsjett neste år ønsker regjeringen blant annet økt satsing på skogsveier og tømmerkaier. Forslaget trekker dessuten fram en kommende jordbruksavtale som gir grunnlag for prosentvis lik inntektsvekst som andre grupper. Regjeringen la også fram en oppdatert nasjonal jordvernstrategi.Les mer om regjeringens satsing innen landbruk og mat i statsbudsjettet.

Kontaktperson