Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

300 til Samhandlingskonferansen for reindriften

Interessen for å diskutere reindriftens utfordringer er stor i Norden. Administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet og leder Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) gleder seg til å åpne dørene for de nær 300 påmeldte deltakerne på Scandic Lerkendal i Trondheim 7. og 8. februar.

Landbruksdirektoratet og NRL samarbeider om å arrangere konferansen. Programmet er nå fastsatt. Fra podiet vil de frammøtte få møte et spennende knippe av reindriftsutøvere, politikere, organisasjonsledere, forskere og representanter for forvaltningen. Hele programmet blir stramt og tydelig ledet av møtelederne Torill Olsen og Anne Severinsen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale holder åpningsinnlegget «Reindrift – en moderne og tradisjonell næring i utvikling».

Les hele programmet

Arealutfordring og rovvilt

Konferansen tar for seg to temaer. Første dag er viet utfordringene knyttet til at andre næringsinteresser ønsker å utnytte arealene som reindriften i lang tid har disponert som beiteområder, trekkruter, kalvingsplasser osv. Reindriften i Norge er til stede og har rettigheter på 40 prosent av det mest urørte arealet i landet. Spørsmålet er om reindriftsnæringen blir lyttet til som forutsatt når beslutninger om arealinngrep skal fattes.

-  Reindrift er en langsiktig næring. Derfor er det naturlig å ta for seg de utfordringene en ser for å sikre at det er samisk reindrift i Norge også 100 år fram i tid, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen.

På andre dag diskuterer næringen, forskere og forvaltningen utfordringene knyttet til rovvilt. Også her blir spørsmålet om næringen blir tatt nok hensyn til i rovviltforvaltningen.

Tråante 2017

Konferansen er en del av markeringen av at det er 100 år siden den første samiske samhandlingskonferansen ble arrangert, nettopp i Trondheim. Tråante 2017 starter allerede mandag 6. februar akkurat 100 år etter åpningen av den første konferansen - og nettopp derfor er blitt samefolkets dag.

Les mer om Tråante 2017

Også på Torget i Trondheim blir reindriften synlig. I en stor lavvo skal 30 utstillere by fram for salg både kjøttvarer og andre produkter basert med rein som råvare. Dette blir en veldig synlig del av bybildet – ikke minst når det arrangeres reinkappløp i bygatene. Markedsutvalget for reinkjøtt er arrangør.

Les mer om innlederne

Relaterte nyheter