Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Endring av forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Avløserlagene sin plikt til å stille med landbruksvikar hos produsenter i krisesituasjoner som skyldes akutt skade eller sykdom er nå begrenset til 14 dager.

Ved jordbruksoppgjøret 2016 ble avtalepartene enige om å endre forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet. Endringen går ut på at avløserlagenes «pliktperiode» til å stille med landbruksvikar nå er 14 dager per sykdoms- eller skadetilfelle. Tidligere har ikke denne pliktperioden vært spesifisert. Avløserlagene kan velge å tilby landbruksvikaren lenger, men plikten til å stille med landbruksvikar opphører etter 14 dager.

Endringen trådte i kraft 15. september 2016.

Les mer om endring av forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Kontaktperson