Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet samarbeider med Matmerk - gevinst for jordbruket

Klima- og miljøspørsmål var sentrale tema da Landbruksdirektoratet og Matmerk nylig hadde sitt årlige samarbeids- og direktørmøte. De to virksomhetenes samarbeid gir bonden bedre tjenester.

Matmerk og Landbruksdirektoratet inngikk i 2015 en samarbeidsavtale som skal bidra til god og effektiv informasjonsutveksling mellom virksomhetene. At samarbeidet er til bondens beste, kunne de to administrerende direktørene Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet og Nina Sundqvist i Matmerk slå fast på møtet. Matmerk og Landbruksdirektoratet har begge viktige oppgaver med å utvikle bærekraftig matproduksjon som tar hensyn til mennesker, dyr og miljø.

- Samarbeidet gir bedre tjenester til bonden fra begge fordi vi driver kunnskapsutveksling, sier Jørn Rolfsen.

 

Nina Sundqvist Matmerk Jørn Rolfsen Landbruksdirektoratet lavoppløslig Foto: LandbruksdirektoratetMiljøkrav er sentralt i vårt samarbeid

Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) spiller en viktig rolle med å sikre en miljøvennlig matproduksjon i tråd med regelverket. Miljøkrav og miljøhensyn som tidligere ble ivaretatt gjennom miljøplan, er videreført gjennom KSL. Matmerk legger til rette for egenkontroll av miljøkrav. Om ikke miljøkravene er oppfylt, må bonden ta grep for å lukke avvik.

Landbruksdirektoratet har deltatt på samlinger for KSL-revisorer. Enhetlig informasjon og god forståelse av regelverket for gjødslingsplan er sentralt for miljøvennlig matproduksjon av god kvalitet. I revidert forskrift om plantevernmidler er integrert plantevern vektlagt. Bonden trenger et godt verktøy for å følge opp og dokumentere dette kravet. Matmerk vil samarbeide med blant annet Landbruksdirektoratet for å utvikle gode løsninger.

 

Andre samarbeidsområder

Aktuelle samarbeidsområder vil variere over tid. Matmerk og Landbruksdirektoratet samarbeider om informasjon og kunnskapsformidling for økt produksjon og forbruk av økologisk mat.

 

Matmerk vil delta på samlinger for fylkesmannen

For å få bedre innsikt i hvordan regelverket forvaltes og for å kunne informere om KSL, vil Matmerk delta på aktuelle samlinger som Landbruksdirektoratet arrangerer for fylkesmannen.