Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny leder ved Landbruksdirektoratets avdeling i Alta

Liv Berit Hætta er ansatt som direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. Hun er 45 år gammel, kommer opprinnelig fra Masi og har adjunkt- og økonomiutdanning fra Høgskolen i Finnmark og fra BI.

Liv Berit Hætta_LeiingaHun har jobbet som lærer i Alta, har vært underdirektør i skatt Nord og ble ansatt som seksjonssjef ved Landbruksdirektoratets avdeling i Alta i 2015. Siden mai i år har hun fungert som leder for avdelingen, og er nå fast ansatt i denne stillingen.

 – Jeg takker for tilliten jeg nå har fått, sier Liv Berit Hætta. – Jeg gleder meg til å jobbe sammen med alle de flinke folka her i Avdeling reindrift og i resten av direktoratet, og ser fram til dialog og samarbeid med viktige aktører i resten av forvaltningen og i næringen.

Viktige oppdrag
Landbruksdirektoratet har ansvar for å forvalte reindriftsloven og virkemidlene over reindriftsavtalen, er sekretariat og utøvende organ for bl.a.Reindriftsstyret og har en viktig veilederrolle overfor næringen. En annen viktig oppgave er å legge til rette for god forvaltning på reindriftsområdet hos fylkesmennene.

– Jeg har stor tro på at Liv Berit Hætta og resten av laget vårt i Alta kommer til å utføre disse oppgavene på en svært god måte, sier adm. dir. Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Korrekt og tydelig
Den nye avdelingsdirektøren er opptatt av god kommunikasjon. Vedtak skal ikke bare fattes på korrekt vis, de skal også forstås.

– Vi skal ha solid faglig kvalitet på det vi leverer, det er det aller viktigste, men vi har også et ansvar for å formidle lover, regler og vedtak på en tydelig og lettfattelig måte. Vi vil, sammen med andre ressurspersoner i direktoratet, jobbe for å bli flinkere til dette, sier Liv Berit Hætta.

Kontaktperson