Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Primærnæringsinstitutta er evaluerte

Noregs forskingsråd har evaluert verksemda til forskingsinstitutta innan primærnæringa. Desse institutta er sentrale kunnskapsleverandørar for næring og forvaltning.

Grønn hveteåker 674x279

Foto: Landbruksdirektoratet

 

Evalueringsutvalet slår fast at institutta innan primærnæringa blir stadig viktigare både nasjonalt og internasjonalt, men at dei kan bidra enda meir til å utvikla berekraftige næringar.

 

Desse institutta er evaluerte:

  • Ruralis

  • NIBIO

  • Nofima

  • SINTEF Fiskeri og havbruk

  • Veterinærinstituttet

  • Havforskingsinstituttet

  • NIFES

 

Les meir om evalueringa av institutta innan primærnæringa (PDF)