Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Lavere aktivitet i skognæringen som følge av koronaepidemien

  Det er synkende etterspørsel etter trelast både innenlands og i eksportmarkedet. Næringen frykter store konsekvenser for drift og lønnsomhet.

 • 23,5 mill. kroner i tilskudd til klimatiltak i skog

  Det er bevilget 23,5 mill. kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting i statsbudsjettet for 2020. Dette er noe lavere enn i 2019 da det ble brukt ca. 36,5 mill. kr i tilskudd til gjødsling og tettere planting.

 • Tilskudd til tømmerkaier 2020

  Landbruksdirektoratet utlyser 50 mill. kroner i tilskuddsmidler til utvikling av tømmerkaier i 2020. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser med frist 15. april.

 • Skal styrke beredskapen mot barkebilleangrep i Norge

  Store barkebilleangrep herjer i Sverige og Sentral-Europa. I Norge er risikoen for større utbrudd vurdert som lav, men ekstremværhendelser kan utløse utbrudd av granbarkbiller også her.

 • Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

  Det er satt av en ramme på 2,9 mill. kroner som kan tildeles prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis til gode.

 • Rekordår i skogbruket

  Skogeierne solgte over 11 mill. kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er over to prosent mer enn i 2018, og i siste 10-års periode har volumet økt år for år. Tømmeret har en bruttoverdi på over 4,8 milliarder kroner for skogeierne.

 • Pengene til tømmerkaier er fordelt

  Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.

 • Utlyser prosjektmidler til skognæringen

  Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. tre mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende skisser er 20. september.

 • Prisen for leie av jord øker

  Prisen for å leie jord til jordbruksformål har økt for alle utleieformål fra 2018, men det er til dels store regionale forskjeller. Målt i kroner er det størst økning for grønnsaker/bær og potetdyrking, mens endringen for gras bare er marginal.

 • Følger med på barkbillestatus i skogen

  Den varme perioden i april ga gode vilkår for barkbiller, som ved utbrudd kan gi store skogskader. Kjølig og vått vær i mai og begynnelsen av juni har imidlertid dempet faren.