Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Pengene til tømmerkaier er fordelt

  Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.

 • Utlyser prosjektmidler til skognæringen

  Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. tre mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende skisser er 20. september.

 • Prisen for leie av jord øker

  Prisen for å leie jord til jordbruksformål har økt for alle utleieformål fra 2018, men det er til dels store regionale forskjeller. Målt i kroner er det størst økning for grønnsaker/bær og potetdyrking, mens endringen for gras bare er marginal.

 • Følger med på barkbillestatus i skogen

  Den varme perioden i april ga gode vilkår for barkbiller, som ved utbrudd kan gi store skogskader. Kjølig og vått vær i mai og begynnelsen av juni har imidlertid dempet faren.

 • Fortsatt trøkk på tømmerkaier

  Innen fristen 15. april hadde Landbruksdirektoratet mottatt 12 skisser til nybygging og ombygging av tømmerkaier. Av disse inviteres 6 av prosjektene til endelig søknadsrunde i 2019. Fristen for disse er 1. september.

 • Utredning av forbud mot bruk av utenlandske treslag

  Hensynene til naturmangfold, klima og næring kan balanseres godt gjennom fortsatt streng regulering av utsetting av utenlandske treslag.

 • Tilskudd for 2019 - nasjonale rentemidler av skogfond

  Landbruksdirektoratet har tildelt nær 2,8 millioner kroner til prosjekter som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

 • Landbruksdirektoratet utvikler kurs i Miljøregistrering i skog ved bruk av NiN.

  Natur i Norge (NiN) er et type- og beskrivelsessystem for variasjonen i norsk natur somt ble tatt i bruk i MiS-kartleggingen i 2017.

 • Planting av skog på nye areal er et godt klimatiltak

  Evalueringen av pilotfasen for planting av skog på nye areal bekrefter at tiltaket har god klima- og næringseffekt.

 • Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2019

  Landbruksdirektoratet utlyser om lag 45 mill. kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser med frist 15. april.